TGE: Podsumowanie obrotów w styczniu 2013 r.

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł w styczniu br. 9,234 TWh. Stanowi to wzrost o 191 proc., licząc rok do roku.

– Tak wysoka płynność to efekt wielu czynników, począwszy od dojrzałości hurtowego rynku energii w Polsce po poziom cen – dziś za 1 MWh energii płacimy o ok. 50 zł mniej niż rok temu. Z tego powodu odbiorcy przemysłowi kontraktują w długim horyzoncie – aż 55 proc. obrotów w styczniu 2013 r. na Rynku Terminowym Towarowym było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym – powiedział Ireneusz Łazor, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w styczniu 2013 wyniósł 3,365 TWh i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 28 proc. (4,676 TWh w styczniu 2012).

W styczniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 476 592 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w styczniu 2013 wynióśł 279 680 MWh.

 

Porównanie wolumenu zakontraktowanej energii elektrycznej na TGE i dziennego łącznego zapotrzebowania KSE w styczniu 2013 roku (MWh)

 

Rynek Dnia Następnego (RDN) – najwyższy miesięczny obrót w historii RDN na TGE

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2013 r. 1,951 TWh, osiągając ponad 24-procentowy wzrost, licząc rok do roku. Wolumen ten jest największym miesięcznym wolumenem od początku istnienia RDN.

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 62 947 MWh, przy minimum 49 064 MWh i maximum 78 481 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 171,81 PLN/MWh (wzrost m/m o 9,14 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 186,98 PLN/MWh (spadek m/m o 5,28 PLN).

 

Obroty Miesięczne od początku istnienia RDN / Monthly Volumes (MWh)

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)- najwyższy styczniowy obrót w historii TGE

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2013 roku wyniósł 7,281 TWh. W porównaniu do stycznia 2012 roku, wolumen obrotu na RTT wzrósł o 356 proc.

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE rozpoczęli już kontraktację na rok następny. Większość – bo aż 55 proc. obrotów w styczniu 2013 r. – było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE – BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w styczniu 2013 r. wyniósł 3 959 520 MWh. Średnio ważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 167,15 PLN.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here