TGE – podsumowania obrotów w maju 2013 r.

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniósł w maju br. 11,592 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 32,05 proc. (17,060 TWh w kwietniu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 30,36 proc.

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w maju 2013 r. wyniósł 1,388 TWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 4,08 proc. (1,334 TWh w kwietniu 2013). W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 72,17 proc. (4,988 TWh w maju 2012). Z dniem 31 marca 2013 r. ustał obowiązek uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia tzw. „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów, co przekłada się na różnice w obrotach na RPM w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.

W maju 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 395 259 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w maju 2013 wyniósł 262 105 MWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 6,89 proc. (281 491 MWh w kwietniu 2013) przy minimum 205 154MWh i maksimum 294 366 MWh.

 

 

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w maju 2013 r. 1,538 TWh, co oznacza spadek o ok. 3,59 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 17,45 proc. (1,863 TWh w kwietniu 2013).

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 49 620 MWh, przy minimum 37 938 MWh i maximum 65 654 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 148,59 PLN/MWh (spadek m/m o 4,43 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 160,04 PLN/MWh (spadek m/m o 4,33 PLN).

 

 

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2013 roku wyniósł 10,050 TWh, co oznacza wzrost o 37,75 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w maju 2013 był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 33,85proc. (15,192 TWh w kwietniu 2013).

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE kontynuują kontraktację na rok następny. Większość – ok. 62 proc. obrotów w maju 2013 r. – było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE – BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w maju 2013 r. wyniósł 6 184 560 MWh. Średnio ważona wolumenem cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 150,64 PLN/MWh – spadek o 8,02 PLN m/m.

Ceny energii dla kontraktu rocznego typu BASE są najniższe od początku wprowadzenia tego typu kontraktu do obrotu na RTT. W dniu 24 maja 2013 roku kurs rozliczeniowy na kontrakcie BASE_Y-14 o wolumenie 157 680 MWh, wyniósł 148,19 zł/MWh.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here