Smog. Jeszcze raz: ABC

28.01.2018

Smog wisi w powietrzu. Słyszymy o nim w ostatnich miesiącach często i zewsząd. Jest on widoczny gołym okiem i na danym obszarze, szczególnie w zimie, w mroźne, teoretycznie słoneczne poranki. Trzeba jednak wiedzieć, że smog jest objawem poważnego problemu, mianowicie niskiej emisji.

Niska emisja zanieczyszczeń to zanieczyszczenia emitowane głównie z kominów o wysokości do 40 metrów nad ziemią. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10 metrów. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim gospodarstwa domowe i rolne, następnie lokalne kotłownie węglowe, a w niewielkim procencie transport drogowy.


Co tak kopci?

Niska emisja zanieczyszczeń pochodzi głównie z kotłów i pieców na paliwa stałe. Aż 70% domów w Polsce ogrzewa się za pomocą węgla często w nisko sprawnych, przestarzałych piecach, których użytkowanie skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych. Niestety w Polsce nie istnieją żadne normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym…


Co nam szkodzi?

Szkodliwe substancje emitowane z naszych domowych kominów to m.in.
- pyły zawieszone z drobinkami sadzy (w zależności od frakcji cząsteczek są to PM10, PM2,5 czy PM1 – im niższa wartość tym mniejsza frakcja i tym samym większa szkodliwość),
- dwutlenek siarki – jest wyjątkowo szkodliwy zarówno dla zdrowia człowieka, jak i całego środowiska (to jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy),
- tlenki azotu – w tym dwutlenek azotu - będące jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu,
- metale ciężkie (wśród nich rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom) – są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin,
- wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. benzo(a)piren – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia,
- dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.


Skutki kopcenia

Niska emisja powoduje skrócenie czasu życia mieszkańców i przyczynia się do poważnych chorób, m.in. serca, układu oddechowego, alergii, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych i nowotworów. Grupami szczególnie narażonymi na negatywne skutki zdrowotne poza dziećmi są: osoby po 65 roku życia, kobiety w ciąży, osoby przewlekle chore oraz osoby uprawiające sport na "świeżym" powietrzu.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm ludzki jest ogromnym problemem, który rzutuje także na strefę ekonomiczną. Na zewnętrzne koszty zdrowotne zanieczyszczeń składa się każdego roku: 12 tysięcy nowych przypadków hospitalizacji, ponad 500 tysięcy wizyt u specjalistów i aż 14 milionów utraconych dni pracy. Łączna wartość zewnętrznych kosztów zdrowotnych złej jakości powietrza w Polsce oceniana jest na 40 do 120 miliardów euro rocznie.

Niska emisja to problem związany przede wszystkim z emisją szkodliwych pyłów i gazów powstałych w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych.

Z problemem tym można sobie radzić. Wsparciem dla osób, które chcą zmienić coś w swoim otoczeniu, mieć wpływ na poprawę jakości powietrza, zmienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne jest projekt „Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne”. Edukację warto zacząć od serii filmów, kondensatorów wiedzy oraz konsultacji online z ekspertami. Wszystko to dostępne jest na portalu www.ograniczemisje.pl.

 

To nie są przyjemne ciekawostki…

Czy wiesz, że każdego roku około 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych? To 9 razy mniej od liczby osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

Czy wiesz, że związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

Czy wiesz, że odpady drewniane, pochodzące z pozornie czystych mebli lub palet wydzielają w trakcie spalania bardzo toksyczne substancje pochodzące z farb, lakierów, klejów, bejc i innych środków impregnujących użytych przy ich produkcji.

Czy wiesz, że benzo(a)piren to substancja znajdująca się w papierosach. Wdychasz ją razem z powietrzem.


Obudźmy się z zimowego snu! W Polsce bez smogowego problemu.


tekst: OTS Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.


fot. Pixabay
 

Facebook Twitter Twitter

Serwis www.reo.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”.