Tchórzewski: Klastry energii nadzieją dla rozwoju OZE


– Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziałuodnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W tym roku w ramachPO IiŚ przeznaczymy na ten cel 500 mln zł – powiedziałminister Krzysztof Tchórzewski 30 czerwca 2017 r., otwierając konferencję pn.„Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ2014-2020 – sektor energetyka”.

Szef resortu energii podkreślił, że przedstawiona przez ME koncepcja rozwojuklastrów energii spotkała się z zainteresowaniem Komisji Europejskiej (KE). – Zaproponowane przez nas podejście powoduje, że część OZE może byćtraktowana podobnie jak konwencjonalne źródła w zakresie zabezpieczenia rynkumocy –  powiedział. Podkreślił, że ten temat wywołał równieżzaciekawienie w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych (PSE) – operatorasystemu przesyłowego. – Według pierwszych szacunków PSE, klastry mogłybyzabezpieczyć moce idące w gigawaty – mówił minister.

Minister Tchórzewski przypomniał również, że na wsparcie klastrów w obszarzeinwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w technologie wysokosprawnejkogeneracji, ME przeznaczy w tym roku 500 mln zł. Podkreślił, że już za miesiącprzedsiębiorcy realizujący projekty w ramach klastrów energii, będą mogliwystąpić o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(NFOŚiGW) na inwestycje w instalacje OZE.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwrócił z kolei uwagę, że rozwójklastrów energii ma się opierać na – dziś niewykorzystanych – zasobachlokalnych. Zdaniem podsekretarza stanu w ME ma to być szansa na rozwój –również gospodarczy – regionów mniej zurbanizowanych. – Mamy nadzieję, żerozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości idostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii, czynowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym – zaznaczał Piotrowski. 

Wiceminister zauważył również, że klastry powinny rozwijać się jakointegralny element systemu elektroenergetycznego kraju. – Poszczególneklastry mogą się rozwijać na wiele różnych sposobów – czy to przezwspółpracę z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), przejęcie części jegoobowiązków, czy nawet budowę własnej sieci – podkreślał.

O tym, że dla przyszłości klastrów energii najważniejsze będzie to, w jakisposób wpiszą się one w funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w Polsce,przekonywał również – uczestniczący w jednym z paneli dyskusyjnych – szefUrzędu Regulacji Energetyki (URE) Maciej Bando. Szef URE zaznaczył, żeenergetyka rozproszona – do której zaliczył też model klastrów – ma olbrzymipotencjał.

Z kolei przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE Maciej Ciszewskimówił, że Komisja ciągle o klastrach dyskutuje i odnosi się do nich pozytywnie.Zaznaczył, że KE widzi wiele korzyści rozwoju takiego modelu, z aktywizacjąlokalnych społeczności energetycznych na czele.

 

 

ME

fot. ME

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here