Tchórzewski: elektromobilność jednym z kół zamachowych gospodarczego rozwoju


MinisterstwoEnergii 14 września przyjęło Plan Rozwoju Elektromobilności oraz Krajowe ramypolityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  Z kolei 15 września2016 r. do konsultacji skierowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy obiokomponentach i biopaliwach ciekłych powołującej Fundusz NiskoemisyjnegoTransportu. Rozwiązania zaproponowane przez ME mają poprawić bezpieczeństwoenergetyczne, oraz zmniejszyć ilość zanieczyszczeń generowanych przeztransport.

 

W opiniiministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego zainicjowany przez ME Projektrozwoju elektromobilności ma przyczynić się do umacniania wzrostu gospodarczegoPolski.

 

– Musimyszukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań któremogą dać odpowiedni efekt gospodarczy – ocenia. – Elektromobilność toinnowacyjne i konkurencyjne gospodarczo rozwiązanie. Realizacja naszego planuwpisuje się w przyjęty  przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju -ocenia szef resortu energii.

 

Projekt MEktóry zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach będzie jeździć milionsamochodów elektrycznych uwzględnia także kwestię elektryfikacji transportupublicznego jako jedno z przedsięwzięć, które mają kluczowe znaczenie dlawzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

 

– Chcemybyć częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanienowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy – wylicza ministerTchórzewski. – Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowychnie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw ale także polskiej nauki –ocenia.

 

Dodaje, żeupowszechnienie samochodów i autobusów elektrycznych pozwoli także radykalniepoprawić jakość powietrza w miastach. Zaznacza, że szersze wykorzystanieenergii elektrycznej do napędzania pojazdów pozwoli zmniejszyć uzależnieniePolski od importu ropy.

 

WiceministerMichał Kurtyka w ME odpowiadający za obszar elektromobilności podkreśla, żeprojekt resortu energii to również szansa na rozwój innowacyjnych technologii inowych modeli biznesowych

 

– Nakoniec 2015 r. po świecie jeździło milion samochodów elektrycznych. W 2040 r.będzie 500 mln. To szansa dla polskiego przemysłu, nauki i startupów –ocenia. Dodaje także, że milion pojazdów elektrycznych w 2020 r. przyczynisię do optymalnego zagospodarowania nadwyżek energii w godzinach nocnych.

 

MinisterstwoEnergii proponuje także rozwiązania służące upowszechnieniu pojazdów na LNG lubCNG. Gaz ziemny jest znacznie korzystniejszy niż ropa ze względu na mniejsząszkodliwość środowiskową, a przy tym jest surowcem, którego dostawy są bardziejzdywersyfikowane niż w przypadku ropy – podkreśla resort.

 

Zatwierdzonyprzez Kierownictwo ME Plan Rozwoju Elektromobilności proponuje narzędziabudujące ekosystem elektromobilności, zapewnia koordynację działań w czasie -powiązanie rozwoju przemysłu elektromobilności ze stymulowaniem popytu napojazdy elektryczne, wskazuje na instrumenty, które pozwolą administracjipublicznej odegrać wzorcową rolę w obszarze elektromobilności.

 

Niezbędnymuzupełnieniem zapisów Planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury doładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w Krajowych ramachpolityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.  

 

ProjektyPlanu rozwoju elektromobilności oraz  Krajowych ramy polityki rozwojuinfrastruktury paliw alternatywnych w przyszłym tygodniu zostaną przekazane dokonsultacji społecznych.

 

 

REO.pl

Źródło: ME

Fot. ME

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here