Tauron zwiększył rentowność operacyjną segmentu OZE do ponad 35 proc. rdr. w III kw. 2013 r.

Tauron Polska Energia zmniejszył w trzecim kwartale 2013 roku przychody, ale zwiększył zysk operacyjny EBIT w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE), który uwzględnia generację z wody i wiatru, a nie uwzględnia spalania i współspalania biomasy – wynika z informacji przekazanych przez spółkę. Oznacza to poprawę rentowności operacyjnej segmentu OZE do 35,4 proc. z 32,6 proc.

Wolumen wyprodukowanej energii netto w segmencie OZE w III kwartale wzrósł o 75 proc. rdr. do 0,14 TWh z 0,08 TWh przed rokiem, ale przychody obniżyły się o 2,7 proc. rdr. do 36,4 mln zł z 37,4 mln zł.

W tym okresie spadła też EBITDA Taurona w tym segmencie – o 3,1 proc. do 21,8 mln zł z 22,5 mln zł, ale wzrósł zysk operacyjny EBIT – o 5,7 proc. do 12,9 mln zł z 12,2 mln zł.

Oznacza to poprawę rentowności operacyjnej EBIT segmentu OZE do 35,4 proc. z 32,6 proc.

Tauron podaje, że główna przyczyna wzrostu wyniku EBIT w segmencie OZE, w porównaniu z wynikiem przed rokiem, to wyższy wolumen energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych z powodu korzystnych warunków hydrologicznych (wpływ +5,2 mln zł) i wyższy wolumen energii wyprodukowanej z elektrowni wiatrowych z powodu uruchomienia nowych farm wiatrowych – Wicko i Marszewo (wpływ +7,8 mln zł).

Jednak efekt ten został prawie całkowicie zniwelowany z powodu spadku cen zielonych certyfikatów rdr. (wpływ -12,6 mln zł).

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here