Tauron wydał swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

Grupa Tauron wydała pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowuje wyniki pozafinansowe za 2012 r. oraz przedstawia strategię na kolejne lata.

– Od początku istnienia Grupy Tauron jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze, jak i społeczne, oraz na środowisko – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydobycie surowców, wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu, a także stanowi o jakości życia ludzi – podkreśla.

Jak zapewnia spółka, bezpieczeństwo energetyczne to obok zorientowania na klienta wiodący kierunek strategii zrównoważonego rozwoju, która wskazuje cele dla Grupy na lata 2012 – 2015 r. z perspektywą do roku 2020.

Strategia stanowi podstawę pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju. Każdy z jej kierunków jest opisany zarówno z perspektywy dotychczas podejmowanych działań, jak i zobowiązań na przyszłość. Dane pozafinansowe są raportowane z obszarów m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialności za produkt. Wydawnictwo to także przegląd praktyk i projektów kierowanych m.in. do klientów oraz społeczności lokalnych, realizowanych zarówno przez spółki Grupy, jak i Fundację Tauron.

Raport został wydany pod hasłem „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”. Bezpieczeństwo definiowane jest w kontekście kierunków strategicznych: jako nowoczesne źródła wytwarzania i technologie zapewniające stały dostęp do energii, standardy obsługi gwarantujące komfort klientów, troska o środowisko naturalne, rozwój pracowników oraz świadomy wpływ na otoczenie.

Wydawnictwo jest ilustrowane zdjęciami portretowymi pracowników Grupy Tauron. Raport jest opracowany zgodnie z międzynarodową metodologią GRI i został poddany zewnętrznej weryfikacji, co stanowi potwierdzenie rzetelności przedstawionych danych.

RAPORT

 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here