Tauron i Enea chcą wspólnie rozwijać moce OZE

Tauron i Enea podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych.

Podpisany 2 lipca list intencyjny zakłada powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie założeń dotyczących współpracy, w tym w szczególności harmonogramu działań oraz modelu finansowego korzystnego dla obu stron. Jakiekolwiek decyzje biznesowe zostaną podjęte dopiero na podstawie wyników pracy zespołów roboczych.

Wcześniej Tauron podjął decyzję o rezygnacji z kontynuowania negocjacji z inwestorami w sprawie sprzedaży praw do części aktywów wiatrowych należących do Grupy. Przyczyną tej decyzji jest bardzo istotna zmiana warunków rynkowych transakcji, a w szczególności niski bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości.

– Projekt jest dla nas istotny, dlatego przystępujemy do negocjacji z nowym partnerem w oparciu o zasadniczo odmienne od poprzednich założenia transakcji. Rozważymy z pewnością różne warianty współpracy, w oparciu o symetryczny podział ryzyka pomiędzy partnerami – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here