Tauron Dystrybucja słusznie ukarany za zły stan techniczny swoich instalacji

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Dystrybucja (dawny Enion) od decyzji prezesa URE, która nakładała na spółkę karę pieniężną w wysokości 1 mln zł za niewywiązanie się z obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

Na przełomie 2009 r. i 2010 r. na terenie działania dystrybutora (m.in. województwo małopolskie) doszło do ponad 3,5 tys. awarii. Dostaw energii pozbawionych zostały tysiące odbiorców. Rodzaje występujących wtedy uszkodzeń to m.in.: zerwane lub uszkodzone przewody, zwarcia, złamane słupy, uszkodzone konstrukcje. Jako przyczyny uszkodzeń w badanym okresie ustalono oblodzenie, śnieg, sadź, działanie wiatru. Ponadto przyczynami awarii sieci były również gałęzie drzew, które pod ciężarem opadającego śniegu łamały się, opadały i uszkadzały linie elektroenergetyczne, co niewątpliwie miało niebagatelny wpływ na zakres i rozmiar uszkodzeń sieci.

Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest utrzymywanie urządzeń, instalacji i sieci w należytym stanie technicznym – tak aby ograniczać ryzyko wystąpienia awarii i jej rozległości. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych, jak również dbałość o odpowiednią jakość infrastruktury sieciowej. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które wykazało nieprawidłowości w prowadzonej przez dystrybutora działalności koncesjonowanej, prezes URE w 2011 r. wymierzył spółce karę pieniężną. Przedsiębiorca odwołał się od decyzji regulatora do sądu.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, że Tauron Dystrybucja nie dochował należytej staranności w prowadzonej działalności w zakresie obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń i utrzymał decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w określonej przez Prezesa URE wysokości. Wyrok nie jest prawomocny.

 

URE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here