Tauron Dystrybucja dzięki unijnemu dofinansowaniu zakończył budowę GPZ Radomyśl

Tauron Dystrybucja (Oddział Tarnów) sfinalizował jedną z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji w regionie. Na budowie Głównego Puntu Zasilania (GPZ) Radomyśl i linii 110 kV zasilającej Stację skorzystają mieszkańcy, firmy i instytucje czterech podkarpackich gmin.

Nowa linia dwutorowa zapewni dwustronne zasilanie dla mieszkańców oraz będzie mniej awaryjna niż dotychczasowa infrastruktura na tym terenie. Istotnym celem przedsięwzięcia jest także ograniczenie poziomu strat energii elektrycznej podczas jej dystrybucji o minimum 30 proc. Oznacza to korzyści dla środowiska naturalnego – ograniczeniu ulegnie produkcja energii i zmniejszy się poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery. – Oszacowaliśmy, że po całkowitym zakończeniu inwestycji, tj. od 2014 r., zaoszczędzimy ponad 2 GWh energii elektrycznej rocznie – podkreśla Janusz Onak, dyrektor naczelny tarnowskiego Oddziału spółki. – To mniej więcej tyle, ile zużywa średniej wielkości gmina w ciągu dwóch miesięcy. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla szacujemy na niemal 3 tys. ton rocznie.

Inwestycja zapewni też możliwość wykonania dodatkowych powiązań linii, co w przypadku awarii zapewni zasilanie z alternatywnych systemów rozdzielczych. Przedsięwzięcie pozwoliło na zmianę poziomu napięcia energii elektrycznej z 30 na 110 kV oraz wymianę 43 starych transformatorów na nowe.

Prace ruszyły w 2009 r. Objęły budowę ponad 14-kilometrowej linii dwutorowej 110 kV z podwieszonymi liniami SN oraz stacji (GPZ) 110/15 kV w Radomyślu Wielkim. – Szybkie tempo prac przy inwestycji ułatwiło dofinansowanie unijne –podkreśla Janusz Onak.

Koszt całkowity wszystkich zadań szacowany jest na ponad 34 mln zł, w tym 19,5 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Przebudowa sieci zasilającej GPZ Radomyśl jest realizowana na terenie czterech gmin w powiatach mieleckim i dębickim: Radomyśl Wielki, Wadowice Górne, Mielec i Żyraków. Tauron Dystrybucja dostarcza tam energię elektryczną do ok. 5 tys. klientów. Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury oznacza lepszą jakość i pewność zasilania dla klientów.

Projekt Tauron Dystrybucja. „Przebudowa sieci zasilającej GPZ Radomyśl celem ograniczenia strat w dystrybucji energii elektrycznej” został dofinansowany w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here