Tauron – cały zysk netto na dywidendy

Walne zgromadzenie Tauronu zdecydowało, że na wypłatę dywidend przeznaczony zostanie cały zysk netto z 2010 roku oraz część dochodów z roku 2009. Będzie to kwota rzędu 262,9 mln zł. Termin ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 czerwca, z terminem wypłaty do 20 lipca 2011 roku.

Spotkanie odbyło się 6 maja. Najważniejszymi punktami obrad były zatwierdzenie sprawozdań z działalności w 2010 r., sprawozdań finansowych, podział zysku oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej.

Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010 rozpoczęła sie również trzecia kadencja, wybranego przez radę nadzorczą 24 lutego, zarządu spółki w składzie: Dariusz Lubera – prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Joanna Schmid (ds. strategii i rozwoju), Dariusz Stolarczyk (ds. korporacji), Krzysztof Zamasz (ds. handlowych), Krzysztof Zawadzki (ds. ekonomiczno – finansowych). Do tego momentu zarząd Taurona pracował w ramach drugiej kadencji, która rozpoczęła się w marcu 2008 r.

Redakcja reo.pl

źródło: “Puls Biznesu”, Tauron

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here