Tauron: 1 mld zł na projekt badawczy DSR


Tauron ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowedotyczące sterowania bilansem energetycznym. Wypracowane rozwiązania mająsłużyć optymalnemu wykorzystaniu mocy dostępnych w krajowym systemieenergetycznym, stąd nazwa projektu PROmoc. Tauron zaprasza do udziału wprzetargu uczelnie, instytuty badawcze, firmy i osoby fizyczne.

Zgodnie z nową strategią na lata 2016-2025 Tauron zamierzaprzeznaczyć na innowacyjne rozwiązania 0,4 proc. skonsolidowanych przychodówrocznie. Obecnie spółka angażuje się m.in. w rozwój elektromobilności,testowanie technologii wysokosprawnych baterii magazynujących energię czybadania nowatorskiego wykorzystania grafenu w energetyce.

Zadaniem projektu PROmoc jest wygenerowanie korzyści zefektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmyenergetycznej kontraktującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającegobezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

Jak podkreśla spółka, najważniejsze są korzyści dla klienta,który jest już nie tylko odbiorcą, ale stał się prosumentem, m.in. wytwarzającenergię w źródłach lokalnych. Aktywność klienta na rynku energetycznym możezostać wykorzystana również do odpowiedniego zarządzania zużyciem energii,czyli przenoszenia energochłonnych procesów produkcyjnych na godzinynajmniejszego obciążenia systemu energetycznego. Takie rozwiązanie jest dlaklienta korzystne finansowo, gdyż ceny w dolinach obciążenia systemuenergetycznego są znacznie niższe – zaznacza Tauron w komunikacie prasowym.Korzystać może na tym również firma kontraktująca dla klienta energięelektryczną, która zyskiem wynikającym z dobowych różnic cen może dzielić się zklientem. Zyskuje tu również podmiot zarządzający krajowym systememenergetycznym, bo obniża się ryzyko wystąpienia niedoborów mocy i wzrastabezpieczeństwo dostaw.

To samo dotyczy klientów indywidualnych. Wprawdziejednostkowy pobór mocy w przypadku gospodarstw domowych jest zdecydowanieniższy, ale efekt skali – np. w przypadku ponad 4,8 mln klientów indywidualnychTaurona – może również przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku energiielektrycznej.

Jak informuje spółka, aby taki system do zarządzania poboremmocy działał i umożliwiał elastyczne sterowanie mocą, należy rozpoznać wieleobszarów, które są przedmiotem ogłoszonego przetargu. Przedmiot zamówieniaobejmuje świadczenie usług analitycznych i badawczych, a także sporządzeniestosownej dokumentacji m.in. na temat: dostępnych technologii i urządzeń zobszaru sterowania popytem, rozpoznania rynku w zakresie oferowanych rozwiązańIT, analizę możliwości pozyskiwania danych i sposobów komunikacji pomiędzy poszczególnymiuczestnikami procesu, a także zbadanie preferencji klientów i motywacji, któreskłonią ich do aktywnego współdziałania z Tauronem na rynku energii.

REO.pl

źródło: Tauron

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here