T. Podgajniak: OZE to kwestia bezpieczeństwa energetycznego


Przedstawiciele branży OZE powinni wspólnie dążyć do poprawy projektu ustawy o OZE, bo ten proponowany przez Ministerstwo Gospodarki nie rozwiązuje żadnych problemów, tylko komplikuje system – mówił Tomasz Podgajniak, wiceprezes PIGEO, podczas wtorkowej debaty PRK OZE.

Zdaniem Tomasza Podgajniaka zasadniczym problemem jest brak spójnej polityki w zakresie energetyki odnawialnej. Jest to niepokojące, zważywszy na fakt, że bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, oparte na węglu, jest iluzoryczne. – Już teraz importujemy 15 mln ton węgla, czyli 20 proc. zużycia energii w Polsce. I ten procent będzie rosnąć. (…) Nie mamy innego wyjścia, musimy poszukiwać alternatywnych źródeł energii. Z tym że na energetykę jądrową – jak wszystkie dane na to wskazują – nas po prostu nie stać, więc trzeba rozwijać energetykę rozproszoną – być może nie tylko OZE, ale również gaz. Ważne jest również skrócenie łańcucha dostaw, niewożenie biomasy do bloków 300-megawatowych, tylko wykorzystywanie jej na miejscu. To jest cały skomplikowany proces myślowy, który przedstawiony społeczeństwu jako przyszłość sektora powinien dopiero zaowocować przepisem prawnym, będącym instrumentem realizacyjnym, nie odwrotnie.

Dlatego według wiceprezesa PIGEO nie można zgadzać się na proponowany przez resort gospodarki projekt ustawy, bo nie jest on oparty na żadnej spójnej polityce w tym zakresie i nie rozwiązuje problemów, a jedynie komplikuje system.

W opinii Tomasza Podgajniaka najnowszy projekt ustawy jest wprawdzie lepszy od wersji grudniowej, ale wciąż wymaga wielu poprawek. – Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pójdziemy ścieżką oportunistyczną, tzn. czy zaakceptujemy złe rozwiązanie prawne, licząc na to, że kiedyś ktoś jeszcze do tego projektu wróci i go poprawi, czy też będziemy głośno protestować. Myślę, że sami powinniśmy przygotować alternatywny projekt zapisów, które usuną te największe zadry w obecnym projekcie.

To, co jest najważniejsze w projekcie ustawy o OZE, to zdaniem Tomasza Podgajniaka kwestia nadpodaży zielonych certyfikatów. – Dziś 75 proc. zielonych certyfikatów jest w rękach oligopolu energetycznego – co najmniej 50 proc. ze współspalania i 25 proc. z dużej energetyki wodnej – a niedługo może być to 90 proc., jeśli powstaną nowe duże bloki na biomasę. Te 10 proc. certyfikatów, które pozostanie w prawdziwym sektorze OZE, może po prostu nie zostać kupione. I właśnie to jest podstawowym ryzykiem dla sektora. Musi być zagwarantowany przynajmniej system wykupu certyfikatów po jakiejś minimalnej cenie, a nie iluzoryczny mechanizm pozwalający ministrowi gospodarki zareagować – zresztą nie wiadomo, w jaki sposób – na nadpodaż certyfikatów.

– Nam nie zależy na tym, żeby system wsparcia funkcjonował w nieskończoność, tylko na tym, żeby był to system przewidywalny. Jeśli takiego systemu nie będzie, to nie zrealizujemy naszych celów, a nie mamy przecież innego wyjścia. Chciałbym przy tym całkowicie zignorować wyzwania klimatyczne. Zmiana struktury wytwarzania energii, dywersyfikacja źródeł, rozproszona energetyka – to kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jeśli będziemy podejmowali decyzje inne niż te, które podejmuje teraz cały świat, to nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna. Właśnie dlatego tak głośno protestuję przeciwko temu aktowi prawnemu, który jest wyrazem totalnej niekompetencji albo zagubienia i niezrozumienia tego, co się dzieje w światowej energetyce – mówił Tomasz Podgajniak.

W debacie pt. Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii – przedsiębiorco, zabierz głos!, organizowanej 6 listopada przez PRK OZE wzięli udział przedstawiciele największych organizacji i stowarzyszeń związanych z energetyką odnawialną.

Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) została powołana do życia w 2008 roku. Celem Rady jest integracja środowisk OZE, formułowanie wspólnych i spójnych stanowisk prezentujących potrzeby i problemy sektora OZE, a także działania mające na celu propagowanie rozwoju sektora OZE w społeczeństwie.

 

Redakcja reo.pl

Tomasz Podgajniak, fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here