Szyszko: mam nadzieję, że Sejm niedługo ratyfikuje porozumienie z Paryża


Ministerśrodowiska Jan Szyszko wyraził nadzieję,że Sejm podejmie niedługo decyzję o ratyfikacji porozumienia klimatycznego zParyża.

 

– Ostatniarada ministrów podjęła decyzję, że Polska będzie ratyfikowała porozumienieparyskie – powiedział dziennikarzom szef resortu środowiska. – Zostałem upoważnionydo przeprowadzenia całej procedury. Mam nadzieję, że Sejm podejmie niedługodecyzję, a pan prezydent ją podpisze – dodał.

 

Jak podałminister, porozumienie paryskie mówi, że trzeba jak najszybciej, jak najtanieji jak najbardziej efektywnie zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla watmosferze. – Pierwszym działaniem w tym kierunku jest redukcja emisji poprzezstosowanie nowych technologii, żebyśmy coraz mniej emitowali. Drugie działanieto wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery po to, żeby regenerować zniszczonegleby, aby mogły one produkować więcej żywności – powiedział.

 

Szyszkopodał także, że porozumienie paryskie ratyfikowały Chiny i Stany Zjednoczone,które nie ratyfikowały wcześniej protokołu z Kioto. Jak dodał, porozumienieparyskie „ma ogromną szansę” zacząć obowiązywać od 2020 r.

 

Wedługministra Polska odegrała dość poważną rolę w tym kierunku, aby rzeczywiściezacząć realizować i kreować politykę klimatyczną świata zgodnie z założeniamiwypracowanymi w Rio de Janeiro w 1992 r. zgodnie z koncepcją zrównoważonegorozwoju.

 

– Polskądomeną jest z jednej strony oczywiście polski węgiel, gdzie staramy sięstosować najnowsze technologie w zakresie spalania po to, żeby coraz mniejemitować. Z drugiej strony, polską specjalnością jest wykorzystywanie dwutlenkuwęgla dla regeneracji układów przyrodniczych po to, żeby dawały one dobraspołeczności, czyli rozwój terenów niezurbanizowanych. W tym zakresierzeczywiście pracujemy – podkreślił.

 

Szyszkowziął udział w seminarium Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej zorganizowanym w Tucznie. Temat seminarium: „Polityka klimatyczna szansądla Polski w aspekcie rozwoju terenów niezurbanizowanych”.

 

– Stacja wTucznie pracuje od 30 lat – powiedział Szyszko nt. obiektu, w którym zorganizowanoseminarium. – Właśnie w tym zakresie, w jaki sposób wykorzystywać dwutlenekwęgla do regeneracji lasów, do ochrony bioróżnorodności, do tego, żeby lasychroniły gatunki rodzime, ale również żeby produkowały coraz więcej drewna,żeby te drewno stymulowało rozwój terenów niezurbanizowanych – dodał.

 

Celemporozumienia klimatycznego, które zostało zawarte w Paryżu 12 grudnia ubiegłegoroku, jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomiemniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej ikontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

 

Aby umowa zParyża weszła w życie, a ma zacząć obowiązywać od 2020 r., musi ją ratyfikowaćprzynajmniej 55 państw odpowiadających za 55 proc. światowych emisji gazówcieplarnianych.

 

 

PAP

Fot. MŚ

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here