Systemy zarządzania energią sposobem na realne oszczędności dla firm

Rosnące ceny energii sprawiają, że polskie firmy z uwagą przyglądają się ponoszonym przez nie wydatkom na paliwa, ciepło czy energię elektryczną. Coraz więcej spośród nich decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy EN ISO 50001:2011, który w ciągu pierwszych dwóch lat może pozwolić ograniczyć wydatki na energię nawet o 15 proc.

Intensywny wzrost cen zakupu energii elektrycznej, ciepła i paliw w ciągu ostatnich kilku lat sprawił, że firmy, które dawniej nie przykładały zbyt wielkiej wagi do ponoszonych wydatków energetycznych, zaczynają dziś z coraz większym niepokojem spoglądać na tę kwestię. Tym bardziej że źródeł potencjalnych strat związanych z wysokim zużyciem energii lub jej marnotrawieniem nie brakuje. Do głównych należą m.in. zły stan infrastruktury energetycznej, przestarzałe linie technologiczne, brak wykorzystania energii odpadowej, a także brak odpowiednio wykształconej kadry inżynierskiej lub wręcz niska świadomość postaw pro-energetycznych w samej firmie. Jednocześnie działania podejmowane przez samą Unię Europejską – m.in. opublikowanie w ubiegłym roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej – czynią zagadnienie świadomego gospodarowania zasobami energetycznymi jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają dziś przedsiębiorstwa.

W rezultacie coraz więcej podmiotów decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania energią (SZEn) wg normy EN ISO 50001:2011: – Wdrożenie SZEn w krótkiej perspektywie oznacza dla firm przede wszystkim realne oszczędności. Szacuje się, że poprawa wyniku energetycznego w zakresie redukcji zużycia energii oraz podniesienie efektywności wykorzystania różnych form energii mogą w ciągu dwóch pierwszych lat od podjęcia decyzji o wdrożeniu SZEn zaowocować oszczędnościami rzędu od 5 do 15 proc. Tak wysoka redukcja kosztów jest konsekwencją faktu, że w pierwszym okresie funkcjonowania SZEn można przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zlikwidować główne obszary marnotrawienia energii. W dalszych latach, aby uzyskać podobne wyniki, konieczne są już inwestycje – np. zakup technologii o niskim poziomie energochłonności – które siłą rzeczy wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi – wyjaśnia prof. Jacek Eliasz, kierownik Sekcji Analiz Systemowych i Zarządzania Energią na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz audytor wiodący jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska.

Działania nisko kosztowe, jakie mogą podjąć firmy w ramach wdrażania SZEn, potrafią w pierwszym roku przynieść 10-procentową obniżkę kosztów związanych z zakupem nośników energii. Spektrum tych rozwiązań jest wbrew pozorom bardzo duże. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa powinny skupić się na utrzymywaniu we właściwym stanie technicznym infrastruktury elektroenergetycznej i cieplnej, układów wytwarzania i zasilania sprężonego powietrza, systemów pompowych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzujących, a także unikaniu przekroczeń mocy zamówionej oraz dopuszczalnych poziomów mocy biernej. W dalszej kolejności firmy mogą zainstalować inteligentne systemy oświetleniowe oraz wprowadzić procedury szkoleniowe, służące podnoszeniu świadomości pro-energetycznej wśród kadry zarządzającej i pracowników.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy EN ISO 50001:2011 nie wymaga od firmy podjęcia wcześniejszych działań związanych z zarządzaniem jakością: – O SZEn wg normy EN ISO 50001:2011 mogą starać się zarówno przedsiębiorstwa posiadające już np. system zarządzania jakością (SZJ) wg EN ISO 9001:2008 lub system zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg EN ISO 14001:2004, jak i firmy, które do tej pory nie posiadały tego rodzaju systemów zarządzania. Sama certyfikacja przez niezależną jednostkę to oczywiście kwestia dobrowolna. Istotny jest natomiast fakt, że firma, która wdrożyła SZEn zgodnie z normą EN ISO 50001:2011, winna w określonych odstępach czasu dokonywać przeglądu przestrzegania wymagań prawnych w obszarze zarządzania energią. Obecnie podstawowymi aktami prawnymi w tym zakresie są ustawa „Prawo energetyczne” oraz ustawa o efektywności energetycznej – podsumowuje prof. Jacek Eliasz.
 

TÜV SÜD Polska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here