Sunex podsumowuje I półrocze 2015 r.

Sunex, producent oferujący m.in. kolektory słoneczne i pompy ciepła, osiągnął w I półroczu 2015 roku 14,3 mln zł przychodów i 1,72 mln zł zysku ze sprzedaży. Spółka notowana na GPW intensywnie rozbudowuje ofertę produktową i zwiększa sprzedaż na rynkach zagranicznych.

W branży kolektorów słonecznych sprzedaż Sunex w I półroczu 2015 roku okazała się jednym z najwyższych wyników: 14,3 mln zł, mimo jej spadku z poziomu 16,4 mln zł. Spółka odnotowała stratę rzędu 0,4 mln zł (wobec zysku netto 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Jak tłumaczy spółka, gorszy wynik finansowy wynika m.in. z faktu, że program Prosument został uruchomiony dopiero 24 kwietnia, co zaniżyło sprzedaż Suneksu w poprzednich miesiącach.

Spółka 30 lipca przeniosła swoje notowania z rynku NewConnect, na którym była notowana od września 2011 roku. Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. Podmiot ubiegał się o dopuszczenie do obrotu akcji serii B, C oraz D, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Przejściu na GPW nie towarzyszyła emisja akcji.

reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here