Sunex 30 lipca zadebiutuje na GPW

Sunex, producent działający w branży OZE, oferujący m.in. kolektory słoneczne, zadebiutuje na głównym rynku GPW w Warszawie w ostatni czwartek lipca.

Spółka przenosi swoje notowania z rynku NewConnect, na którym jest obecna od września 2011 roku. Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. Sunex S.A. ubiega się o dopuszczenie do obrotu 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.232.278 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.100.002 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje Serii B, C oraz D są obecnie przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Przejściu na GPW nie towarzyszy emisja akcji.

– Cieszymy się z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Przejście naszej Spółki na główny parkiet GPW pozwoli wzmocnić wizerunek, zwiększy przejrzystość prowadzonego biznesu i stworzy szansę na pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności funduszy emerytalnych, które obecnie nie mogą inwestować na rynku alternatywnym – powiedział Romuald Kalyciok, prezes Zarządu Sunex S.A.

Spółka w 2014 roku wypracowała przychody ze sprzedaży rzędu 29,3 mln zł, zysk EBITDA i netto na poziomie odpowiednio 3,1 mln zł i 0,8 mln zł.

reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here