Spółka Kulczyka zwiększyła udział w PEP do ponad 60 proc.

Kontrolowana przez Kulczyk Investments (KI) spółka Mansa Investments, po nabyciu prawie 3 proc. akcji specjalizującej się w segmencie OZE firmy Polish Energy Partners (PEP), ma już 60,51 proc. ogólnej liczby akcji spółki i tyle głosów na walnym zgromadzeniu – poinformował PEP.

Grupa Kulczyka nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy, ale nie wyklucza takiej możliwości w pewnych okolicznościach, w szczególności w przypadku korzystnego kształtowania się cen akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PEP specjalizuje się w segmencie OZE, a obiekty zarządzane przez spółkę wytwarzają przeszło 8 proc. energii odnawialnej w kraju uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy.

W poniedziałek prezes Kulczyk Investments Dariusz Mioduski informował, że KI w ramach budowy grupy energetycznej może być zainteresowany kupnem akcji Energi – także produkującej znaczne ilości energii z OZE- w drugim etapie prywatyzacji tej firmy.

 

MZ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here