Spodziewany wzrost aktywności uczestników rynku carbon

Prognoza średniej ceny uprawnień EUA w pierwszym kwartale 2016 r. wynosi 9,05 euro. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są: przydział darmowych uprawnień – spadek cen, rozliczanie emisji z 2015 r. – wzrost cen, wznowienie aukcji EUA – spadek cen.

Po zakończeniu roku rozliczeniowego zarządzający instalacjami przystąpią do sporządzania i weryfikowania raportów emisyjności za 2015 r. Można oczekiwać, że po zbilansowaniu liczby uprawnień niezbędnych do umorzenia przez instalacje, będziemy obserwować wzmożone zakupy. Wzrost popytu może powodować wzrost wartości uprawnień do emisji CO2.

Czynnikiem deprecjacyjnym dla wyceny jednostek jest coroczny przydział darmowych uprawnień. Zgodnie z obowiązującym prawem powinien on nastąpić w drugim miesiącu roku. Należy mieć na uwadze sytuację z poprzednich lat, w których obserwowano opóźnienia w alokacji uprawnień oraz nerwowość na rynku wynikającą ze zbliżania się terminu rozliczania instalacji. Terminowość procesu wydawania uprawnień będzie miała przełożenie na kształtowanie się cen uprawnień.

W połowie stycznia, po prawie miesięcznej przerwie, zostaną wznowione aukcje uprawnień do emisji CO2 na rynku pierwotnym. Zwiększona zostanie podaż na rynku, która powinna zmniejszyć dynamikę wzrostów cen EUA, jaką obserwowaliśmy w drugiej połowie grudnia 2015 r.

DM Consus
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here