SOKÓŁ – NFOŚiGW przedstawił projekt nowego programu

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – to obszar podlegający dofinansowaniu w nowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – SOKÓŁ.

Celem programu SOKÓŁ jest wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych służących m.in. ograniczeniu oddziaływania instalacji/ urządzeń/ zakładów na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (zrównoważona energetyka oraz surowce naturalne i gospodarka odpadami).

Zgodnie z przedstawionym przez NFOŚiGW projektem budżet przewidziany na realizację celu programu, w postaci zwrotnych form dofinansowania, wynosi do 1 000 000 tys. zł. Program realizowany będzie w latach 2016 – 2023.

Do dofinansowania kwalifikować się będą przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisującej się w co najmniej jeden z wymienionych przez Fundusz obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów; innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

REO.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here