Śląskie: wkrótce nabory wniosków na transport miejski


We wrześniuw woj. śląskim ruszą kolejne nabory wniosków o unijne dofinansowanie projektówzwiązanych z transportem miejskim. Pula funduszy znacznie przekroczy 200 mlnzł.

 

Chodzi omiejskie projekty komunikacyjne, które w programach obecnej perspektywy unijnejznalazły się w grupach działań dotyczących efektywności energetycznej,odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej. W woj. śląskim tedziałania zawarte są w ZIT/RIT, przygotowane przez samorządy lokalne; ZIT,czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dotyczą subregionu centralnego; RIT,czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne, dotyczą pozostałych subregionów.

 

Pierwszatura naborów wniosków koordynowanych przez subregiony woj. śląskiego, azwiązana z transportem miejskim pod kątem ZIT/RIT, ruszyła w październikuubiegłego roku i trwała do końca marca 2016. W przypadku ZIT alokacja wyniosłaponad 775 mln zł, w przypadku RIT subregionu północnego – 34 mln zł, a RITsubregionu południowego – ponad 90 mln zł (przy wsparciu projektów do 85 proc.ich wartości).

 

W połowiesierpnia do dofinansowania wybrano już projekty w subregionie południowym. Wsubregionie centralnym trwa ocena wniosków.

 

Ponieważpierwsze nabory dotyczące niskoemisyjnego transportu miejskiego nie wyczerpałyśrodków na ten cel, na wrzesień zaplanowano rozpoczęcie kolejnych. Jak wynika zharmonogramu naboru wniosków, zaktualizowanego przez zarząd województwa 26lipca, planowana alokacja w subregionie centralnym sięgnie 262,4 mln zł(wartość ta obejmuje też przedsięwzięcia z dziedziny efektywnego oświetleniamiejskiego), w subregionie południowym – 7,5 mln zł (z oświetleniem), wzachodnim – 17,5 mln zł (z oświetleniem), a w północnym 38,8 mln zł (plus 6,5mln zł na oświetlenie).

 

Wśród 18projektów zgłoszonych w pierwszym naborze do ZIT znalazły się m.in.: zakupytaboru autobusowego przez samorządowych przewoźników z Katowic i Sosnowca(wartości projektów odpowiednio 139,4 mln zł i 129 mln zł), przez spółkęTransgór (projekt na 7,5 mln zł) czy warty 60 mln zł projekt PKM-u z Jaworzna(zakupu elektrycznych autobusów i potrzebnej infrastruktury).

 

MiastoKatowice zgłosiło też trzy inwestycje w ramach Katowickiego SystemuZintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: dotyczące Zawodzia (wartość 80,1 mln zł),Brynowa (84,3 mln zł) oraz Ligoty (13,7 mln zł). Swój węzeł przesiadkowy podkątem ZIT realizuje gmina Wielowieś (1 mln zł). Sosnowiec za 67,2 mln złzbuduje sieć małych centrów przesiadkowych połączonych drogami rowerowymi(łącznie 17 km), a Jaworzno przebuduje kompleks przystanków w rejonie PlacuGórników, tworząc infrastrukturę rowerową, w tym system rowerów miejskich (25,2mln zł).

 

Ponadtom.in. samorząd Gliwic za ok. 30 mln zł zamierza rozbudowywać system zarządzaniaruchem ulicznym. Podobne rozwiązanie – z szerszymi funkcjonalnościami dot.transportu publicznego – zamierzają wdrażać od podstaw Tychy (za 82,6 mln zł).

 

Wsubregionie południowym do dofinansowania wybrano już pięć projektów: m.in. rozwojutransportu miejskiego w Bielsku-Białej (za 82,9 mln zł – m.in. zamówiono jużtam 50 nowych autobusów), budowy węzła przesiadkowego w Cieszynie (za 17,4 mlnzł) czy zakupu taboru wraz ze stworzeniem systemu informacji pasażerskiej wŻywcu (za blisko 11 mln zł). Dwa projekty zgłoszone w subregionie północnymdotyczą taboru: w Częstochowie (za 44,3 mln zł) i w gminie Rędziny (za 5,3 mlnzł).

 

Do nowegonaboru ZIT np. miasto Gliwice zaplanowało zgłoszenie projektu budowy centrumprzesiadkowego po północnej stronie tamtejszego dworca kolejowego. Szacunkowawartość tej inwestycji, obejmującej też plac przed zmodernizowanym dworcemkolejowym oraz pobliski Plac Piastów – obecnie węzeł komunikacji miejskiej – to125 mln zł.

 

ŚrodkiZIT/RIT nie są jedynymi, z których mogą korzystać samorządy i ich związki czyorganizacje, planując inwestycje dotyczące transportu zbiorowego. Częśćsamorządów subregionu centralnego przygotowuje się do uczestnictwa w projekciezgłaszanym do finansowania do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020 (wnioski powinny zostać zgłoszone do końca br.).

 

Największe ztych przedsięwzięć, o szacunkowej wartości ok. 885 mln zł, przygotowująTramwaje Śląskie. To już drugi wielki projekt modernizacji komunikacjitramwajowej w regionie – zakładający m.in. wyremontowanie 100 km torowisk w 10miastach, budowę nowych linii w Sosnowcu oraz Katowicach, zakup 44 nowychtramwajów i pojazdów technicznych

 

WładzeKatowic chcą współfinansować ze środków POIiŚ największy z planowanych tamobecnie węzłów przesiadkowych przy ul. Sądowej. Rozbudowę Systemu DynamicznejInformacji Pasażerskiej pod kątem tych funduszy przygotowuje największyorganizator komunikacji w konurbacji katowickiej – KZK GOP. Zakupy taborowe naliście POIiŚ umieściły również Jaworzno, Gliwice, Tychy i Katowice.

 

 

PAP

fot. magro_kr/CC BY-NC-ND 2.0

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here