Śląsk 2.0: Będzie zmniejszenie obciążeń dla firm energochłonnych

Zmniejszenie obciążeń dla firm energochłonnych jest jednym z elementów programu Śląsk 2.0. Przedsiębiorstwa z tego sektora zostaną zwolnione m.in. z opłaty OZE.

Program Śląsk 2.0 ma na celu wsparcie przemysłu na terenie województwa. – Ten program ma być kołem zamachowym dla śląskiego górnictwa, przedsiębiorczości i szansą dla śląskiej młodzieży (…) – powiedziała we wtorek premier Ewa Kopacz.

Program zakłada wprowadzenie ułatwień dla sektora energochłonnego. Przedsiębiorstwa reprezentujące ten przemysł (w tym przede wszystkim górnictwo, hutnictwo, metalurgię oraz przemysł chemiczny) mają być zwolnione z części kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (obowiązku zakupu zielonych certyfikatów oraz od 2016 roku obowiązku uiszczania tzw. opłaty OZE), które stanowią element składowy kosztów energii elektrycznej (rozwiązanie takie jest zawarte w ustawie o OZE). Skumulowana wartość tego zwolnienia w skali całego kraju wyniesie około 450 mln zł w ujęciu rocznym – czytamy w programie Śląsk 2.0.
.
Przedsiębiorstwa energochłonne zostaną też zwolnione z części akcyzy wliczonej do ceny energii elektrycznej. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone w formie zmiany Ustawy o podatku akcyzowym.

Planowanymi zwolnieniami zostanie objętych ponad 3,5 tysiąca przedsiębiorstw. Spośród tych przedsiębiorstw, za prawie 82 proc. całkowitej kwoty zwolnień odpowiadają 43 duże przedsiębiorstwa. Rozwiązania oparte na częściowym zwolnieniu przedsiębiorstw energochłonnych z akcyzy oraz opłaty OZE wliczanej do ceny energii elektrycznej mają zmniejszyć koszty produkcji poszczególnych przedsiębiorstw.

Redakcja reo.pl
 

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here