Senat poparł ustawę o efektywności energetycznej


Senat poparłw czwartek ustawę o efektywności energetycznej, izba nie zaproponowałapoprawek. W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działańdot. efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznegoprzedsiębiorstwa.

 

Ustawępoprało 57 senatorów, przeciw było 3, od głosu wstrzymało się 27. Ustawa trafiteraz na biurko prezydenta.

 

Rządprzekonywał, że nowa ustawa powinna zostać uchwalona jak najszybciej, bo Polscemogą grozić kary za niewdrożenie do krajowych przepisów unijnej dyrektywy z2012 r. Zgodnie z nią państwa członkowskie muszą osiągnąć do 2020 r. określonypoziom oszczędności energii.

 

Wpaździerniku 2015 r. KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia jej zapisów. Miałaona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r. Unijnadyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania krajowych,długoterminowych strategii dot. wspierania inwestycji w renowację krajowychzasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak iprywatnych.

 

Zdaniemresortu energii, w którym powstał projekt ustawy, po jej wejściu w życiepoprawi się efektywność energetyczna i innowacyjność polskiej gospodarki.

 

W ustawieokreślono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dot. efektywnościenergetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawazawiera też zadania jednostek sektora publicznego dla poprawy efektywnościenergetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.

 

Krajowy plandziałań minister energii będzie opracowywał co trzy lata. Plan ma zawierać opisprogramów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorachgospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności, informacje ooszczędnościach energii w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu, wreszcie wkońcowym zużyciu energii. Ponadto znajdzie się w nim strategia wspieraniainwestycji w renowację budynków. Pierwszy raz taki plan minister energii będziemusiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

 

Ustawawprowadza też regulację, zgodnie, z którą jednostka sektora publicznego możerealizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawęefektywności energetycznej. Wszystkie polskie organy władzy publicznej będąmiały obowiązek kupowania efektywnych energetycznie produktów i usług. Będą teżmusiały kupować czy też wynajmować efektywnie energetyczne budynki orazwypełnić zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w budynkach modernizowanychi przebudowywanych, należących do skarbu państwa.

 

Wedługustawy zostanie zachowany funkcjonujący od 2013 r. system świadectwefektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Jednak nowe przepisyzakładają stopniowe odchodzenie od opłaty zastępczej za możliwośćniepodejmowania działań inwestycyjnych – zwiększenia efektywnościenergetycznej.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here