Sejm przyjął nowe rozwiązania dot. odpadów promieniotwórczych

W piątek, 4 kwietnia br. posłowie znowelizowali Prawo atomowe, przyjęli w nim nowe unijne rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych. Za uchwaleniem nowelizacji zagłosowało 288 posłów, przeciwko było 142, trzech wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja Prawa atomowego ma na celu wdrożenie dyrektywy 2011/70/EURATOM z dnia 19 lipca 2011 r., ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Polska będzie musiała opracować i wdrożyć krajowy program gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Powołany zostanie ponadto organ regulacyjny, niezależny od innych organów i podmiotów działających w dziedzinie energii jądrowej, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem wskazanych w dyrektywie działań.

Dyrektywa utrwala też zasadę, zgodnie z którą ostateczną odpowiedzialność za wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze ponosi państwo członkowskie, w którym zostały one wygenerowane.

Po głosowaniu w Sejmie projekt nowelizacji trafi do Senatu.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here