"Rzeczpospolita": Polska energetyka wobec wyzwań przyszłości


W opinii części ekspertów rodzimą branżę energetyczną czeka transformacja – donosi "Rzeczpospolita".

Z jednej strony dostosowanie do unijnej polityki klimatycznej ze wszystkimi wynikającymi z niej konsekwencjami i zobowiązaniami, a z drugiej – do zmieniającej się sytuacji rynkowej, to kluczowe kwestie mające decydujący wpływ na działalność firm sektora w kraju.

Szczególnie często wymienia się w tym kontekście decyzje unijne związane z dalszą redukcją emisji dwutlenku węgla w krajach Wspólnoty oraz działania na rzecz wzrostu cen pozwoleń na emisję.

Jeśli sprawdzą się prognozy i za uprawnienia trzeba będzie płacić już wkrótce po 15 euro za tonę CO2, to oznacza dla polskich elektrowni opalanych węglem dodatkowe wydatki na zakup tych uprawnień. Zwłaszcza że w opinii ekspertów trudno osiągnąć będzie dalszą redukcję w elektrowniach konwencjonalnych.

Na branżę – zwłaszcza firmy energetyki konwencjonalnej – wpływ ma też zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, które wymagają ciągłego wsparcia, co ma niewiele wspólnego z wolnym rynkiem.

PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here