Rząd we wtorek o ulgach dla zakładów energochłonnych chroniących środowisko


Rząd wewtorek zajmie się projektem dot. ulg w akcyzie – wynika z porządku obradnajbliższego posiedzenia RM. Zakłada on, że z ulg korzystać będą zakładyenergochłonne, które wprowadziły np. odpowiednie systemy chroniące środowisko,a nie wszystkie firmy z takimi systemami.

 

Wuzasadnieniu do projektu przesłanego do konsultacji społecznych napisano, żezmiana polega na połączeniu dwóch punktów ustawy o akcyzie.

 

“Wwyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu,których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przezpodmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnymbrzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystującywyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący doosiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywnościenergetycznej” – wyjaśnił resort finansów, który jest autorem projektu.

 

Wyjaśniono,że przepisy unijne przewidują możliwość zwolnienia z akcyzy produktówenergetycznych i energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakładyenergochłonne. W 2011 r. odpowiednie zwolnienie wprowadzono do polskiej ustawyo akcyzie. Podlegają mu wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Zezwolnienia mogą korzystać zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węgloweoraz podmioty, w których wprowadzony został system prowadzący do osiąganiacelów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywnościenergetycznej.

 

Zdaniem KomisjiEuropejskiej tak opisane zwolnienie jest szersze, niż dopuszczają to przepisyunijne. Dlatego resort finansów przygotował zmianę przepisów.

 

W związku zezmianą ze zwolnienia nie będą mogły korzystać podmioty, które zainstalowałysystem prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub dopodwyższenia efektywności energetycznej, ale nie są zakładami energochłonnymi.Natomiast zakłady energochłonne, które nie mają odpowiednich systemów, abyskorzystać ze zwolnienia będą musiały je wprowadzić.

 

W przypadkupodmiotów, które są zakładami energochłonnymi i wprowadziły system prowadzącydo osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższeniaefektywności energetycznej – nic się nie zmieni.

 

Resortfinansów wskazał w Ocenie Skutków Regulacji, że wejście w życie zmiany ustawymoże zwiększyć dochody budżetu państwa o ok. 25 mln zł rocznie, a w 2017 r. ook. 10 mln zł. Obecnie z takich ulg korzysta ok. 300 podmiotów, ale MF szacuje,że po wprowadzeniu zmian ich liczba może spaść o połowę.

 

Jednocześnie,zdaniem MF, nowa regulacja powinna przyczynić się do poprawy stanu środowiskanaturalnego – będzie oddziaływać na podmioty energochłonne motywując je dopodejmowanie działań zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu ichdziałalności na środowisko.

 

Projektprzewiduje, że zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2017 r.

 

 

PAP

Fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here