Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego

Rada Ministrów przyjęła, przedłożony przez ministra gospodarki, projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja, poprzez transpozycję rozporządzenia europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenia REMIT), ma uczynić hurtowy rynek energii bardziej przejrzystym. Nowe regulacje mają sprzyjać eliminowaniu z niego nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami hurtowymi towarów energetycznych – informuje rząd.

Jak podano w komunikacie, głównym celem tego rozporządzenia jest skuteczne monitorowanie hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu, wykrywanie na nim manipulacji, zwalczanie nadużyć polegających na niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznych. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie sankcji za naruszanie jego przepisów. Obowiązuje ono bezpośrednio w polskim porządku prawnym, ale wymaga zapewnienia stosowania w szczególności przez rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wskazanie sankcji za naruszenie jego przepisów. Właściwe stosowanie rozporządzenia REMIT wymaga zmian ustawowych.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here