Rząd nie będzie pracował nad nowelizacją Pe rozszerzającą definicję prosumenta

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, uznając, że należy odstąpić od prowadzenia prac legislacyjnych nad poselskim projektem nowelizacji.

 

W nowelizacji Pe posłowie zaproponowali, aby szkoły, szpitale, mali i mikroprzedsiębiorcy (podmioty, które nie są osobami fizycznymi) mogli sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na takich samych zasadach jak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Posłowie zaproponowali też podwyższenie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Stanowiłoby to zrównanie zasad jej kształtowania z ceną obowiązującą dla pozostałych podmiotów wytwarzających energię elektryczną z OZE w oparciu o prowadzenie działalności gospodarczej.

Rząd zdecydował, że odstąpi od prac legislacyjnych nad nowelizacją, ponieważ wprowadzono już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej (producent energii elektrycznej jest jednocześnie jej konsumentem), które zawarte są w projekcie noweli Prawo energetyczne, do rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie parlament pracuje nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym zawarto rozwiązania wspierające rozwój energetyki prosumenckiej.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here