Rząd ma przyjąć stanowisko do ustawy krajobrazowej we wtorek


Rada ministrów ma w najbliższy wtorek przyjąć stanowisko do projektu tzw. ustawy krajobrazowej, przygotowanej przez prezydenta – poinformował na sejmowej podkomisji nadzwyczajnej wiceminister środowiska Janusz Zaleski.

– Stanowisko rządu jest już w ostatniej fazie przygotowań. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęte w najbliższy wtorek przez radę ministrów- powiedział Zaleski. Dodał, że stanowisko jest „dość obszerne”.

„Antyinwestycyjnego” działania projektowanej ustawy obawiają się m.in. Polskie Sieci Energetyczne (PSE), operator polskiej sieci przesyłu energii.

Według operatora przyjęcie ustawy krajobrazowej w obecnym kształcie może zaszkodzić planowanym energetycznym inwestycjom liniowym, które mają zagwarantować bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznemu w przyszłości.

W związku z rozwojem kraju i przyłączaniem zarówno źródeł konwencjonalnych, jak i OZE oraz rozbudową połączeń międzysystemowych, PSE planują w perspektywie 2025 roku wybudowanie ok. 4600 km nowych linii przesyłowych najwyższych napięć. Plan zakłada budowę kilkudziesięciu takich linii. Wartość inwestycji liniowych to według operatora ok. 23 mld zł.

Obecnie PSE jest właścicielem ponad 13400 kilometrów linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE proponują, aby w projekcie dokonać kilku zmian, m.in. potraktować te inwestycje liniowe jak inwestycje drogowe i kolejowe.

PSE dołączyły do krytyków proponowanych w projekcie ustawy krajobrazowej regulacji – m.in. PIGEO, PSEW, SEO – dostrzegających z kolei zagrożenie dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych.

Krytycy zauważają, że projekt ma charakter nadregulacyjny, narusza prawa nabyte, usztywnia obowiązujące już przepisy i przyczyni się istotnie do ograniczenia inwestycji. A to spowoduje pogorszenie kondycji finansowej gmin, które na nich istotnie korzystają.

Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej podkreśla, że ustawa ograniczy gminom możliwości czerpania zysków z inwestycji w OZE, a decydujący głos w sprawie lokalizacji będą miały województwa, podczas gdy to gminy mają konstytucyjne prawo planować swój rozwój, w tym i źródła energii.

Według kancelarii prezydenta – która przygotowała projekt – ma on powstrzymać degradację krajobrazu i uregulować m.in. zasady umieszczania reklam oraz obiektów o charakterze „dominanty krajobrazowej”, w tym wiatraków, masztów telefonii komórkowej i słupów linii energetycznych.

Marcin Zaremba

Wiatrak, fot. theoneill/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here