Rynki energii elektrycznej i praw majątkowych w sierpniu na TGE

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w sierpniu 2015 r. wyniósł 11 278 632 MWh, co oznacza wzrost o 4,38 proc. w stosunku do ubiegłego roku i spadek o 14,66 proc. w stosunku do lipca 2015 r. Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 562 973 MWh – wzrost o 6,00 proc. w relacji rok do roku i spadek o 14,63 proc. w porównaniu z lipcem 2015 r. Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 711 129 MWh – spadek o 3,54 proc. rdr.. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 177,68 PLN/MWh – wzrost w skali mdm. o 15,65 PLN/MWh.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W sierpniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 1 715 659 MWh, co oznacza spadek o 3,82 proc. rdr. (1 783 873 w sierpniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w sierpniu 2015 r. 1 711 129 MWh i był niższy o 3,54 proc. w skali roku (1 773 933 MWh w sierpniu 2014 r.). W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót był niższy o 14,62 proc. (2 004 190 MWh w lipcu 2015 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 4 530 MWh, co przekłada się na spadek o 54,43 proc. rdr. (9 940 MWh w sierpniu 2014 r.) oraz o 52,64 proc. mdm. (9 564 MWh w lipcu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 177,68 PLN/MWh (wzrost mdm. o 15,65 PLN/MWh). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 200,18 PLN/MWh (wzrost mdm. o 24,73 PLN/MWh).
 

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2015 roku wyniósł 9 562 973 MWh, co oznacza wzrost o 6,00 proc. rdr. (9 021 746 MWh w sierpniu 2014 r.). Wolumen na RTT w sierpniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 14,63 proc. (11 202 220 MWh w lipcu 2015 r.).
 

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł 5 033 232 MWh, w porównaniu do 5 788 656 MWh w lipcu br. Wolumen ten stanowił 53 proc. obrotu na RTT dla energii elektrycznej w sierpniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 157,76 PLN/MWh (spadek mdm. o 1,38 PLN/MWh).

 

Rynek Praw Majątkowych


Zielone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w sierpniu 2015 r. wyniósł 1 205 070 MWh, co oznacza spadek o 37,02 proc. rdr.. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 433 307 MWh, a pozasesyjny 771 763 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 107,18 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 167,74 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.

Żółte certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMGM-2015 w sierpniu 2015 r. wyniósł 737 632 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (57 282 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (680 349 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 117,10 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 114,71 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMEC-2015 wyniósł 1 280 882 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (715 181 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (565 701 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,65 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,72 PLN/MWh.

Fioletowe certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMMET-2015 w sierpniu 2015 r. wyniósł 17 285 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (9 691 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (7 594 MWh). Średnioważona cena transakcji sesyjnych wyniosła 61,71 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 61,15 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMEF w sierpniu 2015 r. wyniósł 4 566 toe. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (3 294 toe) oraz transakcje pozasesyjne (1 272 toe). Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 962,52 PLN/toe, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 940,66 PLN/toe.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here