Rynki energii elektrycznej i praw majątkowych – podsumowanie pierwszego półrocza 2014 r. na TGE

Łączny obrót energią elektryczną ze wszystkich transakcji w I półroczu 2014 r. wyniósł 85,040 TWh, co oznacza wzrost o 17,61 proc rdr. Na rynku terminowym wolumen obrotów wyniósł 72,928 TWh – wzrost o 18,10 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego (61,75 TWh), natomiast na rynku spot 12,112 TWh, co oznacza wzrost o 14,71 proc. rdr. (10,559 TWh). W pierwszym półroczu 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów wyniósł 16,9 TWh i wzrósł o 59,41 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (10,602 TWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

W I półroczu 2014 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 72,928 TWh, co oznacza wzrost o 18,1 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego (61,75 TWh).

W II kwartale 2014 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 37,936 TWh, co oznacza wzrost o 19,06 proc. w porównaniu do II kwartału roku poprzedniego (31,862 TWh).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu 2014 roku wyniósł 15,026 TWh, co oznacza wzrost aż o o 126,98 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w czerwcu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 54,65 proc. (9,716 TWh w maju 2014 r.).

Najbardziej płynnym kontraktem w pierwszym półroczu był kontrakt z dostawą pasmową w roku 2015 – BASE_Y-15. Łączny wolumen obrotu dla tego kontraktu wyniósł 45,386 TWh przy średnim ważonym kursie transakcyjnym w wysokości 165,17 PLN/MWh. W analogicznym okresie ubiegłego roku obrót na instrumencie BASE_Y-14 wyniósł 41,058 TWh przy średnim ważonym kursie transakcyjnym w wysokości 158,83 PLN/MWh.

Łączny obrót na kontrakcie BASE_Y-15 od początku jego notowania do końca czerwca br. wyniósł 60,032 TWh. Dla porównania wolumen obrotu dla kontraktu BASE_Y-14 do końca czerwca 2013 r. wyniósł 45,421 TWh.

 

 

Rynek spot

W pierwszym półroczu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 12,112 TWh, co oznacza wzrost o 14,71 proc. rdr. (10,559 TWh w I półroczu 2013). Kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł w pierwszym półroczu 174,12 PLN/MWh (wzrost rdr. o 17,12 PLN).

W II kwartale br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 5,608 TWh co oznacza wzrost o 13,8 proc. rdr. (4,928 TWh w II kwartale 2013). Kurs BASE dla II kwartału br., liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 182,80 PLN/MWh (wzrost rdr. o 31,87 PLN).

Na Rynku Dnia Nastepnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w czerwcu 2014 r. 1 730 903 MWh, wzrastając o 14,30 proc. w skali roku (1 514 373 MWh w czerwcu 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest niższy o 8,26 proc. (1 886 660 MWh w maju 2014 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich kursów transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 180,69 PLN/MWh (wzrost m/m o 10,54 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 203,33 PLN/MWh (wzrost m/m o 17,44 PLN).

 

 

Zielone certyfikaty

W pierwszym półroczu 2014 r. wolumen obrotów prawami majątkowymi dla zielonych certyfikatów wyniósł 16,9 TWh i wzrósł o 59,41 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym (10,602 TWh).

W drugim kwartale br. handel certyfikatami na instrumencie PMOZE_A osiągnął wartość 6,165 TWh i wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 57,58 proc. (3,913 TWh).

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w czerwcu 2014 r. ukształtował się na poziomie 2 112 201 MWh dając wzrost o 69,2 proc. rdr. (1 248 356 MWh w czerwcu 2013 r.) oraz wzrost 20,34 proc. m/m (1 755 222 MWh w maju 2014 r.). Na łączny wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych – 404 637 MWh oraz pozasesyjne – 1 707 563 MWh.

Średnioważona cena praw majatkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji zawartych w czerwcu 2014 r., wyniosła 196,85 PLN/MWh (spadek m/m o 5,61 PLN/MWh). Natomiast średnioważona cena w transakcjach na sesji osiągnęła wartość – 178,47 PLN/MWh (spadek m/m o 1,77 PLN/MWh), a w transakcjach pozasesyjnych – 201,21 PLN/MWh (spadek m/m o 9,96 PLN/MWh).

 

Fioletowe certyfikaty

Dla praw majątkowych z fioletowych certyfikatów obroty w pierwszym półroczu 2014 r. w wysokości 517 460 MWh wzrosły w stosunku do obrotów w pierwszym półroczu 2013 r. (282 565 MWh) o 83,13proc. Z kolei w drugim kwartale wolumen obrotu w wysokości 197 002 MWh wzrósł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (22 854) ponad ośmiokrotnie.

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami – instrumenty PMMET-2014 oraz PMMET-2013 w czerwcu 2014 r. wyniósł 98 258 MWh, co oznacza ponad dziewięciokrotny wzrost rdr. (10 673 MWh w czerwcu 2013 r.).

Łączny obrót na instrumencie PMMET-2014 w czerwcu 2014 r., ukształtował się na poziomie 31 031 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 19 865 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 11 166 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych w czerwcu 2014 roku wyniosła 58,03 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 58,3 PLN/MWh.
Łączny obrót na instrumencie PMMET-2013 w czerwcu 2014 r., ukształtował się na poziomie 67 227 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 10 287 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 56 940 MWh.

Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2013 z transakcji sesyjnych w czerwcu 2014 roku wyniosła 31,84 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 27,05 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Dla praw majątkowych z białych certyfikatów obroty w I półroczu 2014 r. wyniosły 2 179 toe, z czego 109 toe w II kwartale, a 46 toe w czerwcu 2014 r. Wszystkie transakcje zostały zawarte na sesji giełdowej. Średnioważona cena z wszystkich transakcji zawartych w tym okresie wyniosła 959,65 zł/toe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here