Rynek powietrznych pomp ciepła w 2016 r. wzrósł o 33%

Wynikibadań rynku pomp ciepła w 2016 roku dają optymistyczne prognozy dla dalszegorozwoju branży w Polsce. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych doinstalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ok. +12%, zaś cały rynek pomp ciepłaodnotował wzrost na poziomie ok. +4%. Z szacunków PORT PC wynika, że tylko wroku 2016 sprzedano łącznie ok. 23.000 szt. pomp ciepła. Obserwując sprzedażpomp ciepła w latach 2010-2016 (rys.1) widoczny jest coroczny i harmonijny wzrostrynku, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu i zaufaniu do pomp ciepławśród polskich konsumentów.

Rys. 1 Rynek pompciepła w  Polsce w latach 2010-2016[Źródło: PORT PC]

Kolejny rokz rzędu mocniejszym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła typupowietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) pomieszczeń. Ilośćsprzedanych urządzeń w 2016 r. szacuje się na ok. 5200 sztuk, rynek wporównaniu do 2015 roku wzrósł o ok. 33%. Wszystko wskazuje na to, że trend tenutrzyma się również w kolejnych latach.

Najczęściejwybieranymi rozwiązaniami w dalszym ciągu są powietrzne pompy ciepła służące doprzygotowania ciepłej wody użytkowej, PORT PC szacuje, że w ubiegłym rokuproducenci
i dystrybutorzy tych urządzeń sprzedali łącznie ok. 8400 co stanowi blisko 40%całego rynku pomp ciepła. W porównaniu do roku 2015 ilość sprzedanych pompciepła tego typu nieznacznie spadła (o ok. -4%)

 W ubiegłym roku sprzedaż w sektorze gruntowychpomp ciepła utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2015. Ilośćsprzedanych w 2016 roku urządzeń oszacowano na około 4900 sztuk, co wporównaniu do roku poprzedzającego daje niewielki spadek sprzedaży na poziomieok. -1%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią znaczny udział w rynku pompciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. Warto zwrócić uwagęna zmiany rynku tych urządzeń w segmencie małych i większych mocy grzewczych.Spadek dotyczy tylko urządzeń o mocy powyżej 20 kW – w tym segmencie sprzedażspadła prawie o -30%, jednak rynek urządzeń o mocach grzewczych poniżej 20 kW wroku 2016 wzrósł o ok. +3%.

Wprzeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF orazpomp ciepła typu powietrze/powietrze widać lekki wzrost rynku (ok. +3%). PORTPC szacuje że w roku 2016 sprzedano ok. 4 000 systemów VRF, jednak ze względuna niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznychbadaniach rynku wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnychzmian rynku.

Przyczyną  spadku sprzedaży pomp ciepła typu woda/woda jeststopniowe odejście od produkcji pomp ciepła tego typu na rzecz układów pompciepła  solanka/woda z pośrednimwymiennikiem ciepła.

– Zgodniez naszymi szacunkami łączna liczba pracujących pomp ciepła w Polsce w roku 2016to ponad 136.000 urządzeń, pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania to około70.000 szt. Rok 2017 oraz jak sądzimy, również kolejne lata, zapowiadają dalszewzrosty rynku grzewczych pomp ciepła typu powietrze/woda. Myślę że ponownie możemysię spodziewać wzrostu  rzędu 20-30%. W ostatnichmiesiącach ruszył rynek dużych inwestycji w Polsce, w związku z tym powinnazwiększyć się również sprzedaż pomp ciepła typu solanka/woda o mocy pow. 20 kW.Oznacza to, że prawdopodobnie będzie można zaobserwować lekki wzrost całego rynkugruntowych pomp ciepła – powiedział
prezeszarządu PORT PC Paweł Lachman.

Rys. 2 Łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła wPolsce  (narastająco). [Źródło: PORT PC]

Informacjadotycząca trendów rozwoju rynku pomp ciepła została oparta na wynikachprowadzonego i koordynowanego przez stowarzyszenia  PORT PC i SPIUG monitoringu rynku urządzeńgrzewczych, którego prowadzenie zostało zlecone renomowanej międzynarodowejfirmie zajmującej się m.in. monitoringiem rynku AGD.  Prowadzony panel obejmuje część rynku, dlategoszacunki dla wielkości całości rynku pomp ciepła przeprowadziło StowarzyszeniePORT PC.

PolskaOrganizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przygotowuje obecnie  szczegółowy raport dot. rynku pomp ciepła wroku 2016, który zostanie uzupełniony o szczegółową analizę wyników badań oraz prognozowanescenariusze rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030. Raport będzie dostępny wciągu miesiąca za pośrednictwem PORT PC.PORT PC


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here