Rynek pomp ciepła w Polsce w 2012 r. wzrósł o 20 proc.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przeprowadziła w ostatnich dniach badanie rynku pomp ciepła w Polsce. Zgromadzone dane i przedstawione wyniki dotyczące sprzedaży pomp ciepła napawają optymizmem, gdyż ponownie, tak jak rok temu, zanotowano duży przyrost rynku.

W 2012 roku sprzedano w naszym kraju około 20 proc. więcej sztuk pomp ciepła różnego typu niż w roku 2011. Badanie przeprowadzone przez PORT PC obejmowało pięć typów urządzeń: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u. Jak wynika z badań sprzedaż wszystkich typów pomp ciepła oprócz pomp woda/woda odnotowały wzrost, przy czym największym wzrostem sprzedaży cieszą się pompy ciepła korzystające z powietrza jako dolnego źródła ciepła.

 

Rynek pomp ciepła w Polsce w 2012 roku według ilości sprzedanych urządzeń poszczególnych typów. Źródło: PORT PC

 

Już w 2011 roku według danych PORT PC rynek pomp ciepła w Polsce osiągnął poziom 10000 sztuk sprzedawanych urządzeń rocznie. W ubiegłym roku sprzedało się ponad 12600 pomp ciepła, co daje prawie 20-procentowy przyrost rynku w skali roku. Jest to z pewnością powód do zadowolenia dla branży.

Z badań wynika, że największy przyrost, bo aż około 35 proc., osiągnęły pompy ciepła typu powietrze/woda. Sprzedaż pomp ciepła typu powietrze/woda tylko do c.w.u. wzrosła o około 25 proc., a pomp ciepła typu solanka/woda o około 11 proc.

 

Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2011 i 2012 według ilości sprzedanych urządzeń poszczególnych typów. Źródło: PORT PC

 

Zdaniem prezesa zarządu Stowarzyszenia PORTPC Pawła Lachmana przeprowadzone badania rynku pokazują również wzrost zaufania klientów do pomp ciepła z utrwaloną już marką na rynku polskim. Przyrost sprzedaży markowych urządzeń był większy niż wzrost całego rynku. Warto podkreślić, że rynek pomp ciepła wzrasta bez praktycznie żadnego wsparcia państwa. Środowisko branżowe czeka cały czas na wdrożenie zapisów Dyrektywy OZE uznającej duże znaczenie pomp ciepła w przekazywaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Polski rynek pomp ciepła zdecydowanie zdominowany jest przez dwa typy urządzeń: solanka/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u., które stanowią łącznie około 82 proc. rynku. Udział pozostałych urządzeń sięga blisko 14 proc. w przypadku pomp ciepła powietrze/woda, około 3 proc. dla pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda oraz tylko około 1 proc. pomp ciepła typu woda/woda.

 

PORT PC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here