RWE: Co piąty Polak może zostać prosumentem


Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie RWE Polska wynika, że 21 proc. Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Potencjalny polski prosument to młoda osoba w wieku poniżej 29 lat o średnich i wyższych zarobkach, mieszkająca na obszarze wiejskim, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku. Według studium RWE, produkcja energii w źródłach rozproszonych może wzrosnąć z 4,7 TWh do 52 TWh w 2050 roku, z czego największy przyrost, nawet do 25 TWh, spodziewany jest w obszarze prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Opublikowane przez RWE Polska studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” wskazuje energetykę prosumencką jako jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów polskiej energetyki. Fotowoltaikę, natomiast, jako technologię, która ma szansę na największy rozwój w tym segmencie. Według raportu, w 2050 r. prosumenci mogą odpowiadać za produkcję nawet 25 TWh energii elektrycznej czyli blisko połowy energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła rozproszone. Ze względu na znaczący potencjał trendu prosumenckiego, RWE Polska, postanowiła zbadać, kim będzie polski prosument. Na zlecenie spółki, zrealizowane zostało badanie opinii publicznej na temat postrzegania energii elektrycznej wśród Polaków. Jego wyniki pozwoliły stworzyć profil potencjalnego polskiego inwestora w panele fotowoltaiczne – potencjalnego polskiego prosumenta.

21 proc. Polaków może zostać prosumentami

Co piąty badany (21 proc.) przyznał, że byłby skłonny zainwestować w panele fotowoltaiczne o wartości ok. 10 000 zł, zwłaszcza, gdyby inwestycja zwróciła się w ciągu 5 lat. Podobnie 21 proc. badanych było przeciwnych zainwestowaniu w takie urządzenie. Co ciekawe, 50 proc. respondentów wskazało, że nie są zainteresowani taką inwestycją, uzasadniając, że podyktowane jest to brakiem możliwości zainstalowania paneli lub wpływu na tego typu decyzję Pozostałe 8 proc. badanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Potencjalny polski prosument jest młody i zarabia między 2501 a 4000 zł netto

46 proc. zainteresowanych inwestycją w panele fotowoltaiczne deklaruje zarobki miedzy 2501 a 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Kolejne 21 proc. potencjalnych prosumentów zarabia od 1501 do 2500 zł netto w przeliczeniu na dochód rodziny. Mniejszy udział w tej grupie mają zainteresowani charakteryzujący się dochodem gospodarstwa domowego poniżej 1500 zł netto (17 proc.) oraz powyżej 4000 zł netto (także 17 proc.)

Najbardziej skłonne do zakupu paneli PV byłyby osoby poniżej 29 roku życia (23 proc.). Mniejsze zainteresowanie taką inwestycją cechuje osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat (21 proc.) oraz przekraczające 60 lat (21 proc.). Pozostali potencjalni inwestorzy w panele PV należą do grupy wiekowej 40-49 lat (18 proc.) oraz 50-59 lat (17 proc.).

Co ciekawe 81 proc. potencjalnych inwestorów w panele fotowoltaiczne wyraża skłonność do inwestycji w drodze leasingu, gdyby kosztowało to około 1000 zł rocznie i pozwalało zaoszczędzić ponad 1000 zł na rachunku za energię elektryczną w skali roku.

Potencjalny polski prosument mieszka na wsi, w domu jednorodzinnym lub bliźniaku

Inwestycja w panele PV mogłaby być rozważana głównie przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (51 proc.), w miejscowościach do 20 000 mieszkańców (15 proc.) oraz w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (15 proc.). Pozostałe 32 proc. respondentów skłonnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne zamieszkuje miejscowości o poziomie zaludnienia do 50 000 mieszkańców (8 proc.) oraz do 200 000 mieszkańców (12 proc.).

Jeśli natomiast chodzi o rodzaj budynku, który zamieszkuje potencjalny prosument to 59 proc. badanych wyrażających zainteresowanie zakupem paneli fotowoltaicznych mieszka w domu jednorodzinnym, bliźniaku lub w zabudowie szeregowej. Pozostałe 41 proc. mieszka w budynku wielorodzinnym lub bloku.

Jego główna motywacja to obniżenie wysokości rachunku za energię elektryczną

Poproszeni o wskazanie dwóch najważniejszych czynników przemawiających za nabyciem paneli fotowoltaicznych, respondenci, na pierwszym miejscu stawiali możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Wskazało na nią 57 proc. badanych. Na drugim miejscu badani umieścili niezależność od firm produkujących energię (15 proc.). Z kolei, na trzeciej pozycji znalazła chęć czynnego udziału w ochronie środowiska, na którą wskazało 13 proc. osób objętych badaniem. Ten czynnik częściej wybierała grupa osób o dochodach powyżej 4000 zł netto w gospodarstwie domowym. Na kolejnym miejscu uplasował się wynikający z posiadania panelu wyższy status społeczny (5 proc.). 1 proc. badanych wskazał inny czynnik, a pozostali nie byli w stanie tego uczynić.

Badanie omnibusowe zostało zrealizowane na terenie całej Polski przez TNS Polska w 2014 r., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia. Terminy „potencjalny prosument” oraz „potencjalny inwestor w panele fotowoltaiczne” odnoszą się do respondentów, którzy na pytanie „Czy w ramach domowych inwestycji, kupiłby Pan/i panel fotowoltaiczny, pozwalający na pozyskiwanie energii z promieniowana słonecznego wart ok 10 000 PLN?”, odpowiedzieli twierdząco.

fot. theilr/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here