Rusza kampania edukacyjna nt. palenia drewnem


Rusza ogólnopolska kampania edukacyjna „Nie Rób Dymu”. Jej bohaterowie, drwal i naukowiec, pokażą,jak palić w piecu i kominku ekonomicznie, efektywnie i ekologicznie zwykorzystaniem drewna.

 

Jakość powietrza w Polsce pogarsza się zroku na rok. Liczba miejscowości, w których stężenie toksycznych substancjiosiąga stan alarmujący wciąż rośnie. Przyczyn powstającego smogu jest wiele.Nieodłącznie wiąże się on z emisją pyłów i szkodliwych gazów pochodzących m.in.z transportu miejskiego czy domowych palenisk i pieców grzewczych. Zjawiskonasila się wraz z początkiem sezonu grzewczego, kiedy zawartość toksycznychsubstancji w powietrzu przekracza dopuszczalne normy nawet kilkukrotnie.Problem ten dotyczy już nie tylko południowej części kraju z Krakowem na czele,ale również pozostałych regionów Polski. Dzieje się tak dlatego, że użytkownicypieców i kominków wraz z nastaniem chłodniejszych wieczorów spalają w nichmiędzy innymi śmieci. Wielu robi to z przekonaniem, że łączy przyjemne zpożytecznym: ogrzewanie domu i utylizację odpadów, nie zdając sobie sprawy, żew rzeczywistości wywołuje smog.

 

Brak wiedzy i świadomości stał siębodźcem do uruchomienia kampanii o zasięgu ogólnopolskim – „Nie Rób Dymu”. Ma ona na celu interaktywną edukacjępodaną w nietuzinkowej formie. Kampania z udziałem naukowych autorytetów pokażePolakom, jak mądrze i odpowiedzialnie korzystać z posiadanych surowców,zwłaszcza drewna, by nie szkodzić, a dbać o jakość powietrza, którym wszyscyoddychamy.

 

Pomysłna realizację kampanii narodził się w odpowiedzi na opłakany stan powietrza wPolsce, którego jakość z roku na rok się pogarsza, a także w odpowiedzi na mitynarastające wokół szkodliwego wpływu palenia drewnem – mówi MarcinBrysiak,  rzecznik prasowy kampanii – Realizującnasz projekt chcemy przede wszystkim zmienić nawyki i postawy Polaków, nauczyć ich jak żyć w zgodzie ze środowiskiemnaturalnym, nie szkodząc mu, a także chcemy udowodnić, że drewno może być optymalnym źródłem energii. Tym bardziej,że Polska posiada bardzo bogate pokłady tego odnawialnego surowca, zajmując 4.miejsce w Europe pod względem zalesienia. 

 

W ramach inicjatywy już niebawem zostaniepowołana Grupa Robocza, skupiająca opiniotwórcze podmioty, organizacje i firmydziałające m.in. w sektorze energetycznym, grzewczym czy przetwórstwa drewna.Stanie się ona rzecznikiem drewna w publicznej debacie, a jej członków połączywspólny cel – odczarowanie wizerunku tego surowca orazdeterminacja do zmiany starych i kształtowania zdrowych postaw i nawyków wzakresie palenia w piecu i kominku.

 

 

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here