Rozwija się polski rynek kotłów na biomasę


Według najnowszych danych IEO, ubiegłoroczna sprzedaż kotłów na biomasę w Polsce, wyniosła ponad 16 tys. sztuk, co przekłada się na przeszło 600 MW sprzedanej mocy urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę i biopaliwa stałe – dwukrotnie więcej niż w roku 2012.

Oferta producentów w Polsce obejmuje przeszło 800 urządzeń do spalania biomasy o mocach od kilku do kilku tysięcy kW, wśród nich 85 proc. stanowią jednak kotły o mocy do 300 kW, mieszczące się w wymaganiach programu „Prosument” – wynika z danych IEO. Zasadniczy obrót w rynku stanowiły urządzenia o mocy do 50 kW, a największy udział w sprzedaży mają te przystosowane do spalania biomasy w różnej postaci oraz automatyczne kotły na pellet na potrzeby ogrzewania domów jednorodzinnych i niewielkich obiektów użytkowych.

 

Wzrasta również poziom eksportu polskich urządzeń na biomasę na inne rynki. Aktualnie udział eksportu w całkowitym wolumenie sprzedaży polskich producentów wynosi 24 proc. Polskie urządzenia eksportowane są m.in. do Czech , Litwy, Bułgarii, Ukrainy oraz Mołdawii.

 

Największą sprzedaż kotłów na biomasę odnotowano w województwach podlaskim, mazowieckim oraz małopolskim. Równie zauważalny jest udział sprzedaży w województwach małopolskim, podkarpackim oraz łódzkim.

 

Ceny urządzeń zróżnicowane są ze względu na moc nominalną oraz rodzaj kotła. Najtańsze rozwiązania to kotły na drewno kawałkowe ze spalaniem dolnym lub górnym, najdroższe natomiast są te przystosowane do spalania biomasy w różnej postaci oraz pelletu i brykietu (pochodzenia leśnego lub agro) z pełną automatyką. Średnie ceny netto urządzeń w segmencie do 50 kW wynoszą odpowiednio ok. 5 000 zł dla urządzeń na drewno kawałkowe, ok. 11 000 zł dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju.

Koszt jednostkowy urządzeń wraz ze wzrostem mocy spada. W najpopularniejszym segmencie kotłów, czyli do 50 kW, jednostkowe ceny netto kształtują się na poziomie ok. 300 zł/kW dla urządzeń na drewno kawałkowe, ok. 500 zł/kW dla urządzeń na pellet i kotłów na biomasę różnego rodzaju.

W Polsce funkcjonuje 79 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją urządzeń grzewczych dedykowanych do spalania biomasy i biopaliw stałych. Największy odsetek firm działa na terenie województw wielkopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego.

Na podstawie zebranych danych ankietowych przez IEO oraz prognozy rynkowej można w 2014 roku spodziewać się dalszego wzrostu udziału sprzedaży kotłów na biomasę w całkowitym wolumenie sprzedaży przedsiębiorstw.

Redakcja reo.pl

fot. IEO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here