#COP24: Rozwiąż quiz klimatyczny i wygraj książkę

Z okazji Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach zapraszamy do rozwiązania quizu zawierające pytania związane z tą konferencją.

Dla osób, które do 16 grudnia (włącznie) na adres redakcja@reo.pl nadeślą komplet odpowiedzi (numer pytania plus literka,np. 14D) z największą liczbą poprawnych odpowiedzi przewidzieliśmy nagrody książkowe.

Życzymy miłej zabawy 🙂


 


Pytanie 1

Conference of the Parties (COP) po raz pierwszy odbywa się w Katowicach. Po raz który w Polsce?

A Po raz pierwszy

B Po raz drugi

C Po raz trzeci

D Po raz czwarty
Pytanie 2

Kto jest pełnomocnikiem rządu ds. prezydencji COP24?

A Henryk Kowalczyk, minister środowiska

B Michał Kurtyka, wiceminister środowiska

C Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste powietrze

D Krzysztof Tchórzewski, minister energiiPytanie 3

Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wynosi ponad 410 ppm, co oznacza że na milion cząsteczek powietrza przypada 410 cząsteczek CO2. Kiedy atmosfera Ziemi miała wcześniej taki skład?

A 20 milionów lat temu

B 2 miliony lat temu

C 20 tysięcy lat temu

D 2 tysiące lat temuPytanie 4

Porozumienie Paryskie do listopada 2018 roku ratyfikowały 184 kraje odpowiadające łącznie za 89% emisji gazów cieplarniach. Które z państw nie ratyfikowało tego dokumentu?

A Polska

B Rosja

C USA

D ChinyPytanie 5

Polska gospodarka emituje około 320 mln ton dwutlenku węgla rocznie. O ile pozwoli zmniejszyć te emisje rządowy program Leśnych Gospodarstw Węglowych?

A  1/100

B   1/1000

C   1/10000

D   1/100000Pytanie 6

Kluczowym ustaleniem Porozumienia Paryskiego jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej:

A 1°C

B 1,5°C

C 2°C

D 2,5°C

Pytanie 7

Elektrownie, w którym paliwem jest węgiel brunatny emitują ogromne ilości dwutlenku węgla. Która z nich jest największym trucicielem w Europie?

A Neurath, Niemcy

B Niederaussem, Niemcy

C Janschwalde, Niemcy

D Bełchatów, Polska

Pytanie 8

Które z poniższych działań najbardziej przyczyniłoby się do zmniejszenia śladu węglowego każdego z nas?

A Rezygnacja ze spożywania mięsa

B Rezygnacja z samochodu na rzecz transportu zbiorowego

C Pompa ciepła oraz fotowoltaika jako źródła ciepła i prądu

D Wszystkie powyższe łącznie

Pytanie 9

Która branża jest największym emitentem dwutlenku węgla?

A Transport

B Przemysł i górnictwo

C Energetyka

D Rolnictwo

Pytanie 10

Która ze znanych osób, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu, wzięła udział w Szczycie Klimatycznym w Katowicach?

A Arnold Schwarzenegger

B Roger Waters

C Bono

D Leonardo di Caprio


Pytanie 11

Który z wymienionych krajów emituje najwięcej dwutlenku węgla w przeliczaniu na mieszkańca (per capita)?

A Australia

B Indie

C Chiny

D USAPytanie 12

Które z odnawialnych źródeł energii ma największy udział w wytwarzaniu prądu, tak w Polsce jak i na świecie?

A Fotowoltaika

B Wiatraki

C Geotermia

D BiogazowniePytanie 13

Szczyt Klimatyczny w Katowicach zakończy koncert będący manifestem w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu. Który utwór był inspiracją muzyczną dla artystów:

A Walc kwiatów Czajkowskiego

B Oda do radości Beethovena

C Cztery pory roku Vivaldiego

D Święto wiosny Strawińskiego 

REO POLECA 

Energetyczna operetka. Patrz! Płać! Płacz! (także ze śmiechu)