Rozpoczął się nabór na dofinansowanie projektów dot. ochrony powietrza

Ponad 42 mln zł z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 przeznaczono na ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami oraz zwiększenie energooszczędności. Można już składać wnioski konkursowe w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 42 mln zł, kwota ta może wzrosnąć w trakcie trwania konkursu.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się dofinansowania Projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła, budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14 września 2015 r.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here