Roman Sobczyk, EKOTOP: "Oczyszczalnie to rezerwuar darmowej energii"


Wywiad z dr inż. Romanem Sobczykiem, właścicielem firmy EKOTOP, która zajmuje się m.in. projektowaniem i realizacją słonecznych i hybrydowych suszarni osadów ściekowych, kompostowni osadów ściekowych oraz nowoczesnych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

reo.pl: Czym zajmuje się firma Ekotop i od jak dawna działają Państwo w sektorze ochrony środowiska?
Od początku funkcjonowania firmy, a więc bez mała od 15 lat, zajmujemy się szeroko pojętą ochroną środowiska, sukcesywnie poszerzając zakres swojej działalności. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, innych odpadów oraz inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko jak również służących jego poprawie. Doradzamy, projektujemy, wdrażamy, realizujemy, prowadzimy inwestorstwo zastępcze. Szczególny nacisk kładziemy na technologie bazujące na wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii. Od ponad 5 lat specjalizujemy się w technologiach suszenia osadów w słonecznych i hybrydowych suszarniach. Promujemy nowoczesne technologie oferując kompleksową pomoc na etapie prezentacji projektu, uzgodnień administracyjnych, opracowywania projektu, pozyskiwania środków na realizację inwestycji, włącznie z realizacją inwestycji, rozruchem i nadzorem nad jej eksploatacją.

reo.pl: Jak ocenia Pan perspektywy powszechnego wykorzystania energii odnawialnej w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Polsce? Wykorzystanie których źródeł OZE jest przy tego typu inwestycjach najbardziej opłacalne?
Myślę, że ze względu na szybko i sukcesywnie rosnące ceny konwencjonalnych nośników energii, zainteresowanie odnawialnymi źródłami jest coraz większe. Tania eksploatacja to poważna zachęta dla potencjalnych inwestorów instalacji wykorzystujących zieloną energię. Ważniejszy jest jednak „zastrzyk” przede wszystkim finansowy w postaci dotacji, ulg czy innych form wspierania realizacji tego typu inwestycji. Oczyszczalnie to rezerwuar darmowej energii. Dopóki będziemy wytwarzać ścieki, dopóty oczyszczalnie będą mogły z nich pozyskiwać ciepło. Powstające osady dawały będą biogaz do wytwarzania własnej energii cieplnej i elektrycznej. Ogólnie dostępne są też niespożyte pokłady energii słonecznej i ciepła ziemi. Należy tylko umiejętnie to wykorzystać i możemy mieć „perpetum mobile”. My w zaprojektowanych przez nas obiektach już zaczęliśmy to robić. Nasze instalacje hybrydowe do suszenia osadów korzystają z wyżej wymienionych, dostępnych zielonych energii.

reo.pl: Czy przepisy z zakresu ochrony środowiska stanowią przeszkodę w rozwoju wykorzystania suszu osadowego do celów energetycznych? Jakie zmiany legislacyjne byłyby korzystne dla rozwoju w Polsce technologii słonecznych suszarni odpadów?
Niestety tak jest, krajowe przepisy traktują osady jako odpad i ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi ze spalania odpadów musi być on traktowany jako odpad. Nie można go, więc spalać w zwykłych piecach, kotłach, czy ciepłowniach nie posiadających odpowiednich warunków technicznych i technologicznych spalania oraz oczyszczania i monitorowania spalin. Uznanie osadów za biomasę, czy liberalizacja warunków stawianych instalacjom do spalania osadów mogłoby z pewnością znacząco wpłynąć na zainteresowanie suszeniem osadów.

reo.pl: Jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie powstałego w efekcie pracy suszarni granulatu do celów energetycznych?
Suszenie osadu to przede wszystkim ponad 4-krotne zmniejszenie jego masy i objętości. Zmiana struktury z mokrej, mazistej, na suchy ustabilizowany zapachowo granulat, który można wziąć w rękę. Można go magazynować bez obawy, że stworzymy śmierdzące składowisko osadu. Ponadto łatwo go przewozić i stosować na polach jako „nawóz” ogólnie dostępnym sprzętem rolniczym. Tu niestety stawiane są coraz większe bariery prawne utrudniające taki sposób wykorzystania osadów. Stąd najważniejsza korzyść suszenia osadów to przygotowanie ich do energetycznego wykorzystania. W takiej formie nadają się one do spalania, a ich wartość energetyczna porównywalna jest z kalorycznością węgla brunatnego. Spalanie osadów w cementowniach to w zasadzie ostateczne zagospodarowanie, ponieważ uzyskiwany z ich spalenia popiół może znaleźć zastosowanie przy produkcji cementu.

reo.pl: Już drugi raz Pana firma zakwalifikowała się do projektu GreenEvo. Jak ocenia Pan korzyści płynące z udziału w tym programie?
Jest to wielkie wyróżnienie dla mojej firmy. Jest ono uznaniem za zaangażowanie mojej osoby i całego zespołu – moich pracowników i osób współpracujących, za zrealizowane inwestycje. Tak naprawdę jesteśmy jedyną krajową firmą z tak dużym dorobkiem w słonecznych i hybrydowych suszarniach osadów w kraju. Udział w GreenEvo to przede wszystkim promocja technologii i firmy. Korzyści płynące ze szkoleń organizowanych przez specjalistów projektu GreenEvo od sprzedaży, promocji, finansowania inwestycji i prawa patentowego. To też kontakt ze wspaniałymi ludźmi myślącymi w podobnych kategoriach prowadzenia biznesu w ochronie środowiska oraz możliwość wymiany doświadczeń czy współpracy dla zwiększenia zasięgu oddziaływania. Dla EKOTOP Roman Sobczyk małej polskiej firmy to przede wszystkim otwarcie okna na świat. Ogromna satysfakcja, że jestem jedną z niewielu firm z referencjami udzielonymi przez Ministra Środowiska RP. 

reo.pl: Firma Ekotop wzięła udział w targach Eco Expo Asia 2010 i Renewable Energy India 2011, czy Państwa oferta spotkała się z zainteresowaniem? Jakie doświadczenia zdobyte podczas tych podróży okazały się cenne dla dalszego rozwoju Ekotop?
Jesteśmy też po kolejnym wyjeździe z misją handlową na Ukrainę. Takie wyjazdy to zbieranie doświadczeń i dostęp do nowych technologii, które z powodzeniem mogą być wykorzystane jako uzupełnienie w naszych instalacjach. Zarówno Indie jak i Ukraina to rynki rozwijające się. Egzotyczne zarówno z punktu widzenia swojej kultury, tradycji, jak i ochrony środowiska. Rynki krajów tzw. Dalekiego i Bliskiego Wschodu są naprawdę doskonałe do wdrażania technologii oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni. Kraje te czeka głęboka rewolucja w tym zakresie, a my śmiało możemy przygotowywać się do wejścia nie tylko z oferowaną technologią, ale również z wieloma innymi, na które zaczyna się tworzyć ogromny popyt.

reo.pl: Jakie plany na najbliższą przyszłość ma Ekotop?
Chciałbym skonstruować maszynę do rozciągania dnia i wydłużania czasu. Oczywiście to żart, ale właśnie czasu przydałoby się zdecydowanie więcej. Aktualnie jesteśmy w trakcie kontynuacji misji handlowych z GreenEvo do Rosji, Wietnamu, Białorusi, Emiratów Arabskich i Kazachstanu. Będziemy nawiązywali tam współpracę i rozwijali swoje struktury. Opracowujemy nowe rozwiązania techniczne magazynowania darmowej energii dla późniejszego wykorzystania jej przy suszeniu osadów w suszarniach hybrydowych. Planujemy uzupełnianie projektowanych przez nas rozwiązań w fotowoltaikę, oszczędzającą zużycie tradycyjnej energii elektrycznej. Pracujemy też nad instalacją do spalania granulatu dla małych i średnich oczyszczalni, będącą dopełnieniem suszarni hybrydowej i ostatecznym rozwiązaniem zagospodarowania wytwarzanego granulatu. Jesteśmy też zaangażowani w realizację kilku tematów hybrydowych i słonecznych suszarni osadów na krajowych oczyszczalniach ścieków.

fot. Ekotop

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here