Robert Kojer: Okiem energetycznego rewolucjonisty

XX-wieczne metody generowania energii to historia. Bez uwzględnienia tego sami także stajemy się nią, nie współczesnością

  • Otwórz – rewolucja energetyczna puka także do twoich drzwi.
  • Spójrz – dokonuje się dzięki technologiom cyfrowym.
  • Zauważ – kończą się zasoby ropy i węgla 
  • Przyjmij konieczność przeciwdziałania zmianie klimatu.


Po co komu rewolucja energetyczna?

Osoby zajmujące się zawodowo czy hobbystycznie energetyką wiedzą doskonale, że właśnie trwa energetyczna rewolucja. Dotychczas dominujący model wytwarzania energii elektrycznej w dużych elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi (węglem, gazem, rzadziej ropą) odchodzi do historii. Pałeczkę przejmują odnawialne źródła energii (OZE) budowane w tzw. formule rozproszonej – relatywnie małe źródła budowane blisko odbiorcy.

Rewolucja energetyczna, jak zresztą każda rewolucja, narusza zasiedziałe grupy interesów, burzy zastany porządek, przynosi zmiany, na których jedni zyskują a inni tracą.

Z jednej strony wielu przedstawicieli ancien regime przedstawia mniej czy bardziej bałamutne argumenty dyskredytujące nowe. Z drugiej strony wielu rewolucjonistów unika merytorycznej dyskusji na poziomie technicznym, ograniczając się do skandowania haseł.

Utrudnia to zarówno politykom, decydentom jak i zwykłym ludziom podejmowanie racjonalnych decyzji. Tymczasem skala zachodzących zmian zdecydowania wykracza poza obszar dyskusji branżowych, rewolucja puka już do naszych domów, mieszkań i do garaży (elektromobilność).

Dlatego wydaje się koniecznym podjęcie próby wyjaśnienia przynajmniej podstawowych kwestii zachodzącej transformacji energetycznej w sposób zrozumiały dla laika. Taki też cel przyświeca autorowi niniejszego artykułu i całego cyklu REWOLUCJA E.

Dlaczego akurat teraz ma miejsce rewolucja energetyczna?

Nie wchodząc w akademickie rozważania ograniczmy się do stwierdzenia, że teraz właśnie mamy narzędzia niezbędne, by zmiany dokonać, a jednocześnie wystąpiły istotne przesłanki przesądzające o konieczności jej przeprowadzenia.

Narzędzia

Generatory napędzane wiatrem czy energią wody, akumulatory, kondensatory, rozmaite druty, kable – wszystko to mamy do dyspozycji od dawna. Historia ogniw fotowoltaicznych też ma kilkadziesiąt lat. Dlaczego więc mówimy, że dopiero teraz dysponujemy stosownymi narzędziami?

Przede wszystkim nowoczesna energetyka to zarządzanie setkami czy tysiącami mikroźródeł, dużych źródeł pogodowo zależnych i sterowalnych odbiorów połączonych ze sobą tzw. siecią inteligentną smart grid. Do tego konieczna jest stosowna infrastruktura cyfrowa, internet rzeczy, algorytmy wspomagane sztuczną inteligencją. To właśnie rozwój technologii cyfrowych umożliwia dokonanie energetycznej rewolucji.

Przesłanki zmiany

Klimat
Wyrzucając do atmosfery dwutlenek węgla powstający ze spalania paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) ocieplamy klimat, co prowadzi do ekologicznej katastrofy. OK, jeżeli ktoś uważa, że to ściema, globalny spisek, kłamstwo wymyślone przez Chińczyków, to niech tak sobie nadal myśli. W końcu nie każdy musi rozumieć fizykę atmosfery. Problem w tym, że ci, którzy ją rozumieją, nie mają wątpliwości – dalsze emisje CO2 doprowadzą do klimatycznego armagedonu.

Kończące się zasoby paliw kopalnych
Spójrzmy chociażby na nasze podwórko. Pomimo pompowania w górnictwo kolejnych miliardów wydobycie węgla w Polsce od wielu lat spada, rośnie za to import. Znowu słychać głosy, że Polska węglem stoi, że mamy węgla na 300 lat… Znowu – nie każdy musi znać się na geologii, a ta jest nieubłagana: operatywne zasoby węgla (czyli zasoby technicznie możliwe do wydobycia w ekonomicznie opłacalny sposób) skończą się już w latach 40-tych tego wieku. Niewiarygodne? Wystarczy zapytać geologów.

Pieniądze
Kasa, forsa, mamona czyli najlepszy motor wszelkich rewolucji. Dopóki energia ze źródeł odnawialnych była droższa od energii z konwencjonalnych elektrowni, OZE rozwijało się tylko tam, gdzie była wola polityczna do finansowego wspierania transformacji.

Jednak punkt zwrotny mamy już za sobą – energia odnawialna jest po prostu tańsza. Ceny magazynów energii także spadają na łeb, na szyję.

Nic już nie jest w stanie powstrzymać transformacji.REO POLECA

📻 Ocalić świat i jeszcze na tym zarobić?