RM przyjęła rozporządzenie o promowaniu OZE w transporcie

Rada Ministrów przyjęła 19 listopada 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo energetyczne. Dokument przygotowany przez MG wdraża do polskiego prawa unijne przepisy promowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Projekt nowelizacji ustawy MG zawiera wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE wprowadzające obowiązek osiągnięcia 10-proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku. Cel ten został już zapisany w Krajowym Planie Działań, przygotowanym w MG i przyjętym przez rząd 7 grudnia 2010 r. Jest on również zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju (KZR) obowiązującymi dla biopaliw ciekłych i biokomponentów.

Normy wyznaczone przez UE dotyczą m.in. źródła pochodzenia surowców do wytwarzania biokomponentów oraz minimalnego poziomu ograniczenia dla nich emisji gazów cieplarnianych. Ich spełnienie jest warunkiem koniecznym m.in. w zakresie dofinansowania projektu związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem biopaliw i biokomponentów.

Jak informuje resort gospodarki, przygotowane przepisy stwarzają ponadto korzystne warunki do rozwoju rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe. Nowe rozwiązania obejmują podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem biokomponentów, czyli producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców oraz tych, którzy zajmują się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw z zawartością biokomponetów i biopaliw ciekłych.

 

Redakcja reo.pl

źródło: MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here