Resort środowiska wzywa samorządy do walki ze smogiem


Za poprawę jakościpowietrza w Polsce odpowiedzialne są zarówno władze centralne, jak isamorządowe – mówił minister środowiska Jan Szyszko. Problemem tym zajmuje się działającyprzy ministerstwie Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza,w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele resortu energii, rozwoju,zdrowia, infrastruktury i zaproszeni samorządowcy.

– Obowiązkiem władz centralnych jest dbanie o bezpieczeństwoekologiczne państwa, natomiast samorząd jest odpowiedzialny za kulturęwspółżycia ze środowiskiem – powiedział Jan Szyszko. Według ministra dotyczy totakże problemu smogu i poprawy jakości powietrza w Polsce, dlatego potrzebnajest współpraca na dwóch poziomach.

Działania na szczeblucentralnym

Przy Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds.Krajowego Programu Ochrony Powietrza, w skład którego wchodzą m.in.przedstawiciele resortu energii, rozwoju, zdrowia, infrastruktury, a takżezaproszeni samorządowcy. Praca Komitetu Sterującego przekłada się na konkretnerozwiązania, postulowane przez MŚ.

– Są w przygotowaniu dwa rozporządzenia mające wprowadzićnormy jakości na kotły i paliwa stałe. Resort środowiska bardzo mocno o tozabiegał. Cieszę się, że ministerstwa energii oraz rozwoju pozytywnieodpowiedziały na nasze propozycje na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce –zaznaczył Szyszko.

Podczas ostatniego posiedzenia rząd zapoznał się zrekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) ws. niezbędnychdziałań, jakie należy podjąć, by skuteczniej walczyć ze smogiem.

KERM proponuje m.in. skupienie się Narodowego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzących do jaknajszybszej poprawy jakości powietrza. Takie prace NFOŚiGW już prowadzi.

Jak informuje NFOŚiGW, tylko w ramach Programu OperacyjnegoInfrastruktura i Środowisko do dyspozycji w skali kraju jest ok. 5 mld zł.NFOŚiGW ma również dostępne kolejne 5 mld zł, które będą przeznaczone nadotacje i pożyczki dla beneficjentów.

Wśród propozycji KERM znajdują się również: wprowadzenieregulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta irozwój sieci stacji pomiarowych. Te zadania mogą być realizowane przy większymzaangażowaniu samorządów – podkreśla resort środowiska.

Zadania samorządów

Minister Szyszko podkreśla, że walka ze smogiem wymaga,oprócz działań systemowych, również większego zaangażowania ze stronysamorządów.

– Samorządy powinny poszukiwać lokalnych rozwiązań, a takżepoprawić monitoring stanu jakości powietrza i jakości spalanego paliwa. Gminypowinny wiedzieć, kto punktowo zanieczyszcza powietrze – powiedział.

Jak informuje resort środowiska, konieczne jest powiązaniedziałań legislacyjnych na szczeblu administracji rządowej z wdrożeniem iodpowiedzialnością za kulturę współżycia ze środowiskiem na poziomiesamorządowym.

Walka ze smogiem to także zadanie leżące w gestii podległymmarszałkom województw wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarkiwodnej (WFOŚiGW). Ograniczanie niskiej emisji to ich zadanie – w ramachrealizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), czyli dokumentówplanistycznych określających działania podejmowane przez organy samorząduwojewództwa na rzecz rozwoju regionu.

 

REO.pl
źródło: Ministerstwo Środowiska
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here