REO NEWS: Ostrołęka C pozwana! To pierwsza taka sprawa na świecie

Usilna próba budowy nowego bloku na węgiel podkopuje szanse na rozwój czystej energetyki w Polsce

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi – akcjonariusz Enei – złożyła pozew o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie budowy nowego bloku węglowego w Elektrowni Ostrołęka. Inwestycja znana jest w branży pod nazwą Ostrołęka C. Sprawa będzie się toczyła przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

– Uchwała Walnego Zgromadzenia została podjęta z przekroczeniem kompetencji. Taką decyzję powinien podjąć Zarząd Enei. Po drugie, została podjęta w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. A co najważniejsze – jest sprzeczna z interesem spółki. W pozwie przedstawiliśmy szereg raportów ekonomicznych, które to potwierdzają. Istotą procesu będą zapewne przesłuchania oraz ekspertyzy biegłych na okoliczność tego, czy projekt jest opłacalny w kontekście zaostrzającej się polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Sąd będzie musiał więc wziąć pod uwagę, że rosną ceny węgla, rosną ceny uprawnień do emisji CO2, a spadają ceny energii ze źródeł odnawialnych  wyjaśnia REO Marcin Stoczkiewicz, prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

fot. moja-ostroleka.pl

Powodem złożenia pozwu jest wysokie ryzyko finansowe inwestycji związane z polityką ochrony klimatu.Wcześniej Fundacja i inni mniejszościowi akcjonariusze wyrazili swój sprzeciw wobec inwestycji podczas walnego zgromadzenia. Mimo to zgromadzenie przyjęło uchwałę o inwestycji.

– Usilna próba budowy nowego bloku na węgiel, podkopuje szanse na rozwój czystej energetyki w Polsce, a do tego tworzy niedopuszczalne ryzyko finansowe dla akcjonariuszy – zauważa Marcin Stoczkiewicz, prezes Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

To pierwszy pozew na świecie, w którym koncern będzie wykazywał opłacalność inwestycji pod kątem oceny ryzyka finansowego w kontekście polityki klimatycznej.

Zdaniem akcjonariuszy nieuzasadnione jest obarczenie inwestorów ryzykiem finansowym w związku z rosnącymi cenami emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, rosnącą konkurencją ze strony taniejących odnawialnych źródeł energii oraz planowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie wspierania w ramach rynków mocy energetyki węglowej.

fot. moja-ostroleka.pl

Opłacalność tej inwestycji stoi pod znakiem zapytania również z powodu rozporządzenia, procedowanego obecnie w Unii Europejskiej w ramach tzw. pakietu zimowego. Rozporządzenie to – w obecnym kształcie – określa, do jakich firm trafi pomoc publiczna. Kontrakty mocowe będą dotyczyły wyłącznie tych nowych źródeł energii, których emisyjność nie przekracza 550 gram CO2 na jedną megawatogodzinę.

– Enea podjęła decyzję nie wiedząc, czy Ostrołęka wygra kontrakt mocowy. Jeśli nawet wygra, a wejdą w życie te przepisy, to może on być rozwiązany – dodaje Marcin Stoczkiewicz.

Rentowność inwestycji zakwestionował już w sierpniu tego roku brytyjski think tank Carbon Tracker. W gronie instytucji kwestionujących rentowność projektu w ubiegłym tygodniu znalazł się także jeden z największych światowych inwestorów Legal & General Investment Management. Instytucja wskazała na bardzo wysokie ryzyka finansowe oraz rekomendowała, aby Enea i Energa nie kontynuowały projektu dopóki nie dowiodą jego rentowności.REO POLECA

📻 REO ALERT: Rząd wbrew logice rozpoczyna budowę Ostrołęki C – pisze Dorota M. Zielińska