REO ENERGIA: Suwerenność pod gazem. Daleko to my nie zajedziemy

Robert Kojer: Niepodległość (bio)gazowa jest w zasięgu ręki