📻 REO ALARM!: To nie sen! Chcą zamienić poleskie krajobrazy w archaiczny węglowy syf!

Jak zareagowaliśmy dowiedziawszy się o aferze na Polesiu

Kiedy kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o tym skandalicznym pomyśle już po godzinie wrzucaliśmy materiał na ten temat.

AUDIO REO. Posłuchaj tekstu na podcaście. Czyta Paweł Sito.

PAWEŁ SITO, redaktor naczelny REO:
Tę informację przeczytałem dziś zaraz po przebudzeniu, więc jeszcze przez kilka minut zastanawiałem się, czy nie śpię i nie śnię. Jakimże szaleńcem więc trzeba być, skoro nie samotworzącą się senną marą, by wymyślić taki pomysł? Jak bardzo trzeba nienawidzić piękna przyrody, Lubelszczyzny, tamtejszego Polesia, dla tylu Polaków będącego namiastką tego dawnego, dalszego – w opowiadaniach o pięknie którego – byliśmy wychowywani…

Jaki brak świadomości, nie tylko ekologicznej, ale gospodarczej, turystycznej, w ogóle dotyczącej zrównoważonego rozwoju i wyzwań WSPÓŁCZESNOŚCI musi panować w głowach osobników chcących rujnować poleskie krajobrazy, by przemieniać te okolice w tereny rodem z najgorszych tradycji XIX i XX wieku.
Węglowe kopalnie na terenach czy też tuż przy Poleskim Parku Narodowym i obszarze Natury 2000? Ludzie!

Gdzie są te rzekome setki komitetów protestujących, przed ostatnimi wyborami, przeciw szpeceniu krajobrazu przez wiatraki – podstawowe elektrownie czystej energii? Naprawdę tamte budowle to skaza dla estetyki, a przerobienie łąk, jezior, lasów w przemysłowy syf to zdrowa polityka gospodarcza?

Czy kandydaci do wyborów samorządowych z okolic Roztocza postradali zmysły? Nie czytali niczego o odnawialnych źródłach energii? Nie wiedzą, że za dziesiątki razy mniejsze sumy pobudują biogazownie rolnicze, z których korzyść będą mieli wszyscy, a nie wyłącznie przemysł węglowy, na całym świecie zamykający na kłódki swoje pożałowania godne przybytki; jedynie w krajach prawdziwego zacofania w edukacji, szerzeniu wiedzy ekologicznej i wrażliwości mający takie eldorado, jak w Polsce?

Zachęcamy do poparcia apelu w obronie przyrody Poleskiego Parku Narodowego i terenów sąsiednich. Apel skierowany jest do kandydatów na radnych i wójtów sześciu gmin, których dotyczą plany wydobywcze firmy Balamara.

Podpisy zbieramy pod adresem:

https://naszademokracja.pl/petitions/nie-dla-kopalni-wegla-w-sasiedztwie-poleskiego-parku-narodowego

📻 KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W SERCU POLESKIEJ PRZYRODY?!?!

Tereny zagrożone przez plany wydobywcze to jeden z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski i Europy. Objęte są ochroną w prawie krajowym, europejskim oraz na mocy międzynarodowych konwencji podpisanych przez Polskę jako Park Narodowy, ostoje Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obiekt konwencji Ramsar. Obszar ten uznany został przez UNESCO za Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie. 

Poleski Park Narodowy, w tym przede wszystkim należące do niego Bagno Bubnów, jest jednym z 10 najważniejszych miejsc występowania wodniczki – najrzadszego ptaka wędrownego Europy. Bagno Bubnów leży zaledwie ok. 2 km od planowanej kopalni. 

Występowanie setek rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz podmokłych środowisk związane jest z delikatnymi stosunkami wodnymi. Budowa i eksploatacja kopalni węgla oznaczałaby długofalową drastyczną ingerencję w zasoby wodne stanowiące podstawę zachowania przyrody Poleskiego Parku Narodowego i sąsiednich terenów. Uderzyłaby także w rolnictwo i turystykę regionu.

Energetyka węglowa to przemysł schyłkowy, który – z uwagi na rosnącą rolę ochrony klimatu i dbałości o stan powietrza – nie ma przed sobą długich perspektyw. Nawet jeśli funkcjonowanie kopalni przyniosłoby na pewien czas pewien impuls ekonomiczny dla regionu, to środowiskowe i społeczne negatywne skutki byłyby bagażem, który obciąży następne pokolenia na okres znacznie dłuższy, niż trwać będzie wydobycie węgla. Wielu z tych skutków nie da się odwrócić.


REO POLECA

📻 REO SZOK: Kot sąsiadki jest krukiem!