Raport RWE o rynku energii w Polsce – wzrosła rola OZE


Rok 2015 był rekordowy dla polskich elektrowniwiatrowych. Moc zainstalowana wzrosła aż o 18 proc., ponad trzykrotnie wzrosła również moc w elektrowniach słonecznych – wynika z raportu RWE Polska. Po raz pierwszy w historiinotowań gazu ziemnego, na parkietach Towarowej Giełdy Energii niemal przez całyrok udało się utrzymać płynny obrót gwałtownie taniejącego paliwa.

 

Analitycy RWE Polska po raz kolejny opracowali „Raport o rynku energii elektrycznej i gazuziemnego w Polsce”, podsumowujący najważniejsze trendy oraz kierunki rozwojurynku energii i gazu w roku 2015.

 

– Bieżące wydanie raportu nie tylko szczegółowoanalizuje rynek energii w 2015 roku, ale prezentuje również megatrendykształtujące globalny oraz polski rynek energii elektrycznej i gazu –powiedział Piotr Grzejszczak, Senior Menedżer w dziale Operacyjne ZarządzanieZakupami Energii w RWE Polska S.A. Z roku na rok rośnie rola odnawialnych źródeł energii i generacjirozproszonej, a jednocześnie kurczy się przestrzeń dla konwencjonalnychelektrowni systemowych. Trend ten wymusza rozwój systemów zapewniającychbezpieczeństwo dostaw, takich jak m.in. rynek mocy i rezerwy w wytwarzaniu,zarządzanie stroną popytową (DSM), ale również wdrażanie rozwiązań opartych nanowych technologiach, takich jak: Big Data, czy Internet rzeczy (IoT). Naznaczeniu zyskują efektywność energetyczna i energooszczędność. Sektor energiistaje się coraz bardziej skomplikowany – dodaje Piotr Grzejszczak.

 

Ciepła zima i silny wiatr

Rok2015 oznaczał dla polskiego rynku energii wiele istotnych zmian. Ciepła zima irekordowe wyniki wytwarzania przez elektrownie wiatrowe przy prawieniezmienionym popycie, spowodowały utrzymanie wysokiej podaży. Taka sytuacjanegatywnie odbiła się na notowaniach obu rynków energii elektrycznej –spotowego i terminowego – na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Z danychKrajowego Systemu Elektroenergetycznego wynika, że w 2015 roku zapotrzebowaniena energię elektryczną w Polsce wzrosło rok do roku o 1.4%. W sumie potrzebypolskiego rynku wyniosły 161,3 TWh, z czego na rynku Dnia Następnego TGE sprzedano25 TWh (w porównaniu z 23,7 TWh w 2014 r.). Średnia cena godzinowa Rynku DniaNastępnego wyniosła 157 PLN/MWh, co oznacza spadek rok do roku o 12,7%.

 

Ubiegłyrok przyniósł znaczący wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłachenergii, przede wszystkim w elektrowniach wiatrowych (+18% w stosunku do 2014r.), oraz jeszcze większy, ponad trzykrotny wzrost mocy zainstalowanych welektrowniach słonecznych. Sama tylko produkcja energii wiatrowej wzrosła o ok.50% w stosunku do 2014 roku. W trakcie roku padały kolejne rekordy wytwarzaniaenergii w źródłach wiatrowych, a poziom maksymalny – 4252 MW – zostałosiągnięty w grudniu.

 

Deficyt mocy

Wsierpniu ub.r. zarówno rynek hurtowy, jak i sieć elektroenergetyczna, odnotowałydeficyt mocy, wywołany falą upałów i brakiem wody do chłodzenia bloków wytwórczych.W konsekwencji nieplanowanego ubytku aż 4000 MW mocy, wprowadzono tzw. 20stopień zasilania, oznaczający poważne ograniczenia dostaw prądu dlanajwiększych odbiorców. Problemy krajowego systemu elektroenergetycznego bardzogwałtownie, choć krótkotrwale, wpłynęły na silny – nawet sześciokrotny – wzrostcen energii sprzedawanej na parkietach TGE.

 

Spadki cen gazu

Rynekgazu ziemnego w Polsce pozostawał przez cały ubiegły rok pod silnym wpływemdużej przeceny na europejskim rynku. Wyjątkowo niskie notowania ropy naftowejna światowych rynkach sprawiły, że ceny kontraktów długoterminowych na dostawygazu indeksowane ceną tego paliwa, spadły prawie o 50%. Do przeceny notowań gazuna TGE przyczyniła się też ciepła zima i względna międzynarodowa stabilizacjapolityczna. Na rynku gazu ziemnego udało się utrzymać płynny obrót tego towaru.Wolumen sprzedaży na koniec 2015 r. wyniósł 106,9 TWh, co oznacza 5% spadek obrotuw stosunku do roku 2014. Średnia cena ważona wolumenem dla najpopularniejszegoproduktu dotyczącego dostawy gazu w 2016 roku wyniosła 95,35 PLN/MWh i byłaniższa od ceny analogicznego produktu sprzed roku o ponad 15 zł.

 

Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here