Raport: Jakich urządzeń OZE poszukują Polacy


Wedługraportu przygotowanego przez Oferteo.pl, najpopularniejszymi urządzeniami dopozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są pompy ciepła. Kolejne miejscazajmują kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.


Aż 53% użytkowników serwisuOferteo.pl, serwisu łączącego wczasie rzeczywistym poszukujących produktów i usług z firmami, które je oferują,deklarowało zainteresowanie pompami ciepła. Pompy ciepła mogą byćwykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i do podgrzewania wodyużytkowej. Przypominają one rozmiarem niewielką lodówkę, a dzięki przemianomtermodynamicznym, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego(powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która krąży w instalacjicentralnego ogrzewania). Pewną wadą pomp ciepła jest ich uzależnienie oddziałania energii elektrycznej.

 

Co trzeci użytkownik Oferteowskazał, że interesuje go zakup kolektorów słonecznych. Najczęściejwykorzystuje się je do podgrzewania wody użytkowej, wody w basenie, a także doogrzewania pomieszczeń. Umieszczony w kolektorze absorber pochłaniapromieniowanie słoneczne, a następnie zamienia je w ciepło. Dzięki temu ogrzewasię czynnik grzewczy, który przepływa przez kolektor do zasobnika i tam oddajeciepło wodzie użytkowej.

 

Najrzadziej poszukiwane byłyogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii promieniowania słonecznego naenergię elektryczną. Wskazało na nie 13% użytkowników. Co ciekawe, po razpierwszy efekt fotowoltaiczny został zaobserwowany już w 1839 roku przezfrancuskiego fizyka Alexandre’a Edmunda Becquerela.

Ogrzewanie budynku orazpodgrzewanie wody – to najważniejsze cele wykorzystania odnawialnych źródełenergii wedłuhg użytkowników Oferteo.pl. Wskazało tak aż 70% z nich. Nawytwarzanie energii elektrycznej jako na główny cel wskazało 16% respondentów,natomiast 14% zadeklarowało, że ich głównym celem wykorzystania OZE ma byćchłodzenie.

Najwięcej zapytań o urządzeniado pozyskiwania ekologicznej energii, złożonych w serwisie Oferteo.pl,pochodziło z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego – po 12%. Tuż za nimiznalazło się województwo śląskie, skąd pochodziło 11% zapytań. Najmniejsze zainteresowanieinstalacjami OZE wykazali mieszkańcy województwa podlaskiego, skąd padło tylko2% zapytań. Co ciekawe, 1% zapytań pochodził z zagranicy.

Budowa domu wyposażonego w instalacjeOZE może być od 15 do 25% droższa niż budowa domu tradycyjnego, ogrzewanego zapomocą gazu. Jednak według przygotowanej przez Oferteo.pl kalkulacji rocznykoszt utrzymania domu ekologicznego jest o ponad 1 200 PLN niższy.Oszczędność wynika głównie z niższych kosztów ogrzewania domu. Co więcej,według prognoz różnica w kosztach budowy będzie się stopniowo zmniejszać nawetdo poziomu mniejszego niż 10%. Przykładem mogą być doświadczenia niemieckie,gdzie obecnie różnica w koszcie budowy domu energooszczędnego w stosunku dodomu tradycyjnego wynosi 8%, a jeszcze na początku lat 90. XX wieku wynosiła ponad 30%.

 

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 3 tys.zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2015 rokudo 28 czerwca 2016 roku przez osoby poszukujące urządzeń do pozyskiwaniaenergii z odnawialnych źródeł.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here