Raport IEO: W Polsce już 199 MW mocy w fotowoltaice


Łączna moczainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 rokuwyniosła ok. 199 MW. Jednak niestabilność przepisów i niepewność inwestorów spowodowały, że rynekfotowoltaiki w ubiegłym roku rozwijał się impulsywnie jako wypadkowawielu czynników –informuje Instytut Energetyki Odnawialnej w najnowszym raporcie.

Łączna moczainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacjifotowoltaicznych, w tym farm słonecznych zbudowanych w zasadniczym, obowiązującym do połowy 2016 roku systemie wsparcia wpostaci zielonych certyfikatówprzekroczyła 99 MW.Pozostałe 100 MWzainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych dosieci, ale niekorzystających z systemu zielonychcertyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednakinstalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osóbfizycznych dominują instalacje mniejsze – mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe – instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %.

Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 roku oraz niepewność (obawy)inwestorów o warunkiwsparcia w 2017 roku spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ubiegłym roku rozwijał sięimpulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży PV z instrumentamiwsparcia. Obraz polskiego rynku fotowoltaiki, jaki wyłonił się po przedstawieniu danych statystycznychza 2016 rok, świadczy bardziej o żywotności technologii i niezmienności poparcia społecznego dlaniej niż o świadomierealizowanej polityce wobec OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycjęraportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce‘2017”, który tradycyjnie zawiera syntezęstanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raportjest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami zbranży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedażyinstalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import,eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominującemodele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnychi uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.

REO.pl

źródło: IEO

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here