Raport GUS: Poprawia się efektywność energetyczna w Polsce


W Polsce systematycznie następuje poprawa efektywności energetycznej, zarówno w odniesieniu do całości gospodarki jak i w przypadku większości sektorów – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Dyrektywa 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej obliguje kraje członkowskie UE do wprowadzenia instrumentów poprawy efektywności energetycznej umożliwiających osiągnięcie celu wynoszącego 20 proc. oszczędności zużycia energii pierwotnej do 2020.

W Polsce systematycznie następuje poprawa efektywności energetycznej, zarówno w odniesieniu do całości gospodarki jak i w przypadku większości sektorów – wynika z raportu. Na przestrzeni ostatnich 10 lat energochłonność pierwotna obniżała się o ponad 3 proc. rocznie, a energochłonność finalna o ponad 2 proc. rocznie. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w sektorze przemysłu, zaś najwolniejsze w sektorze usług. Natomiast najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na zmianę zużycia energii były rosnąca aktywność gospodarcza zwiększająca zapotrzebowanie na energię oraz poprawa efektywności energetycznej skutkująca zmniejszeniem tego zapotrzebowania.

Jak czytamy w raporcie, w ujęciu europejskim widać, że Polska poprawia efektywności wykorzystania energii w tempie przewyższającym średnią europejską, natomiast w przypadku poziomu energochłonności notuje się powyżej średniej europejskiej.


Raport GUS „Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013” [PDF]

reo.pl

fot. Ruben G.S./freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here