Raport "Fundusze na szóstkę", czyli pieniądze na energetykę z RPO

Raport “Fundusze na szóstkę” Polskiej Zielonej Sieci i CEE bankwatch network omawia sześć rekomendacji na ostatni etap programowania regionalnych funduszy unijnych, przewidzianych na energetykę w latach 2014-2020. Publikacja ma na celu podsumowanie wypracowanych dotychczas projektów RPO i przedstawienie rekomendacji na ostatni etap prac decydujących o sposobie wydatkowania funduszy europejskich.

Polska to największy beneficjent funduszy unijnych w ramach polityki spójności do 2020 r. Duża ich część ma wesprzeć efektywność energetyczną, OZE, modernizację energetyczną budynków czy wdrażanie inteligentnych sieci. Polska Zielona Sieć apeluje, aby dzięki tym pieniądzom “zwykli obywatele mogli sami produkować energię w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE)”, ponieważ “rozwój energetyki prosumenckiej może zwiększyć pewność zasilania, zwłaszcza na obszarach wiejskich”. Co więcej, chciałaby aby z grona beneficjentów wyłączyć duże przedsiębiorstwa, które dysponują wystarczającymi środkami własnymi na realizację zielonych inwestycji. Przypomina też, że “w Polsce wciąż brakuje stabilnych regulacji prawnych, które umożliwiłyby dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej na dużą skalę”.

Autorzy raportu są zdania, iż “w ramach priorytety inwestycyjnego dotyczącego wsparcia rozwoju OZE w regionie, wyszczególniona powinna być odrębna ścieżka finansowania dla projektów mniejszych instalacji OZE, o zainstalowanej mocy do 40 kW w produkcji energii elektrycznej i 120 kW w produkcji ciepła”. Z ich analizy wynika, że do tej pory tylko sześć województw zdecydowało się wyjść naprzeciw potrzebom prosumentów. Jako pozytywny przykład wskazywane jest woj. podlaskie.
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here